OP-Vuokratuotto ottaa ison askeleen kohti hiilineutraalia asuntosalkkua

| Uutiset

Jos vuokrataso on sama, nuoret valitsevat hiilineutraalin asunnon.

Suomen suurin asuntorahasto haluaa kantaa vastuunsa ilmastotyössä. Vastuullinen sijoittaminen ja omistaminen ovat tulleet jäädäkseen.

”Tästä se lähtee nyt laajemmin liikkeelle. Haluamme olla vahvasti mukana muuttamassa suomalaisia kiinteistöjä hiilineutraaleiksi”, kertoo asuntorahasto OP-Vuokratuoton salkunhoitaja Antero Tenhunen. Ensimmäisessä vaiheessa viisi rahaston omistamaa asuinkiinteistöä vaihtaa kaukolämmön maalämmön ja aurinkosähkön yhdistelmään. Kiinteistöistä tulee hiilineutraaleja.

Kohteet on valittu energiatehokkuusyhtiö LeaseGreenin tekemän portfolioanalyysin perusteella. Analyysissä oli mukana 70 OP-Vuokratuoton omistamaa asuinkiinteistöä, joiden joukosta valittiin ensimmäiseen askeleeseen sopivat kiinteistöt.

Pilottihanke toteutettiin Helsingissä kesällä 2020. Nyt alkavista kohteista kolme sijaitsee Helsingissä ja yksi Tampereella. Kaikki kohteet ovat uudehkoja kerrostaloja, ja niissä on yhteensä lähes 400 asuntoa. Energiaremonttien jälkeen kiinteistöt kytketään LeaseGreenin palveluun, joka varmistaa tekniikan optimaalisen toiminnan, älykkään ohjauksen ja tulosten toteutumisen.

”Mielellämme tekisimme energiaremontin useampaankin kiinteistöön kerralla. Meille on kuitenkin tärkeä pitää huolta siitä, että investoinnit eivät rasita kerralla liikaa meidän rahaston tuottotavoitteita”, Tenhunen kertoo.

OP-Vuokratuotto on yksi Suomen suurimmista sijoitusrahastoista ja suurin asuntorahasto. Sen pääoma on noin 1,5 miljardia, ja sillä on reilut 41 000 omistajaa. Rahasto omistaa vajaa 6 000 valmista ja noin 600 rakenteilla olevaa asuntoa.

Pienemmän hiilijalanjäljen ja asuntojen paremman vuokrattavuuden lisäksi maalämpöön ja aurinkosähköön siirtyminen säästää lämmityskustannuksia ja nostaa kiinteistöjen arvoa. Myös vuokriin kohdistuva korotuspaine laskee, kun lämmityskustannukset pienenevät.

OP-Vuokratuoton kirkkaimpana tavoitteena on hiilineutraalius. Rahastoa hallinnoi OP-Kiinteistösijoitus, jonka tavoitteena on saada kaikkien sen kiinteistöjen käyttämä energia hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Uudisrakentamisessa tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Koko OP-Ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuonna 2025.

Sijoittajan etu edellä

Kiinteistösijoittajan pitää ajatella omien sijoittajiensa tasapuolista kohtelua. Salkunhoitaja Antero Tenhunen korostaa, että sijoittajien kannalta on tärkeää, että investoinnit energiatehokkuuteen jakaantuvat laajemmalle ajalle. Tämän takia OP-Vuokratuotto tekee energiaremontteja nipuittain.

Vähähiilisten ratkaisujen tekemiseen tulee yhä enemmän painetta myös asiakkailta.

”Institutionaaliset sijoittajat painottavat enemmän energiatehokkuutta ja vastuullisuutta. Yksityissijoittajat painottavat eniten tuottonäkymää, mutta kyllä sielläkin vastuullisuusasiat alkavat nostaa päätään”, salkunhoitaja Tenhunen sanoo.

Tenhunen kollegoineen seuraa säännöllisesti asioita, jotka vaikuttavat asiakkaiden sijoituspäätöksiin. Trendi on selkeä: hiilineutraaliuden merkitys kasvaa koko ajan.

Nimensäkin mukaisesti OP-Vuokratuotto on rahasto, jonka tuotto perustuu asunnoista saataviin vuokriin. Ympäristöystävällisyys näkyy selvästi myös asuntojen vuokrattavuudessa. Tenhusen mukaan maalämpö ja muut energiaa säästävät toimenpiteet vetoavat erityisesti nuorempiin vuokralaisiin.

”Se näkyy voimakkaasti, että nuoret arvostavat ilmaston puolesta tehtäviä asioita. He valitsevat hiilineutraalin asunnon, varsinkin jos vuokrataso on sama.”

LeaseGreenin toimitusjohtaja Thomas Luther pitää OP-vuokratuoton toimintaa järkevänä ja pitkäjänteisenä. Kun kokonaisuus on selvillä ja tavoitteet kunnianhimoisia, energiatehokkuustoimien kanssa on helppo lähteä liikkeelle. Luther nostaa esille kysyntäjouston, joka pilotoidaan OP-Vuokratuoton kiinteistöissä osana LeaseGreenin palvelua.

”Älykkään lämmitysjärjestelmän avulla kiinteistöt voivat hyödyntää kysyntäjoustoa, mikä leikkaa päästöjä entisestään ja tuo lisäsäästöjä. Nämä ovat ensimmäisiä kysyntäjoustomarkkinoille osallistuvia asuinkerrostaloja koko maailmassa.”

Rakennusliikkeet mukaan

OP-Vuokratuoton omistamista kiinteistöistä iso osa on uudistuotantoa. Salkunhoitaja Antero Tenhusen mukaan jo parin viime vuoden ajan kaikissa uudishankkeissa on selvitetty esimerkiksi mahdollisuus maalämmön hyödyntämiseen.

”Teemme paljon töitä sen kanssa, että saamme rakennusliikkeet mukaan prosessiin. Se on välillä haastavaa.”

Energiatehokkuus on noussut viimeisten vuosien aikana vahvemmin mukaan myös sijoituspäätöksiin.

”Tänä vuonna me tulemme laajentamaan sijoituspäätöksen kriteereitä entisestään. Energia-asioiden painoarvo on paljon isompi kuin aikaisemmin.”

Lisätiedot

Salkunhoitaja Antero Tenhunen, OP-Vuokratuotto
+358 500 848 486
antero.tenhunen@op.fi

Toimitusjohtaja Thomas Luther, LeaseGreen
+358 40 5344 256
thomas.luther@leasegreen.fi

Tutustu muihin uutisiin

Lataa lisää

Haluatko tietää enemmän?

1. Tilaa sähköpostiisi alan tuoreimmat uutiset ja kiinnostavimmat asiakastarinat.
2. Seuraat aitiopaikalta alan asiantuntijoiden näkemyksiä ja keskustelua.
3. Tutustut yrityksiin ja ihmisiin, jotka ovat energiatehokkuuden edelläkävijöitä.