Energiahankeselvitys käytännön kokemuksella

Energiahankeselvitys tuottaa sinulle ymmärryksen kannattavimmista ratkaisuista kiinteistösi energiansäästöihin, energiaomavaraisuuteen sekä päästövähennyksiin.

Energiahankeselvitys toimii jatkotoimenpiteiden suunnittelun perustana ja antaa realistisen arvion esitettyjen ratkaisujen kokonaiskannattavuuksista ja säästöpotentiaalista.

Energiahankeselvityksellä mielipiteistä varmuuteen!

3 000 analysoidut
kiinteistöt

 • 150 energiakartoitusta vuodessa
 • 15–20 analysoitua kiinteistösalkkua vuodessa

Hankeselvityksen sisältö

Ratkaisuvaihtoehtojen maalämpö / maalämpö ja LTO / PILP -selvityksen sisältö:

 1. Kohteen kartoituskäynti ja nykytilan kartoitus mitoitusta ja laitteistoasennuksia varten
 2. Toteutettavuuden selvitys
 3. Tarvittavien tilamuutosten tarkastelu ja suositukset
 4. Sähköliittymän ja sähköjärjestelmän soveltuvuuden tarkastelu eri
  ratkaisuvaihtoehdoille
 5. Nykyisen automaation tason selvitys ja muutostarpeet
 6. Laitteistojen mitoitus
 7. Kannattavuustarkastelu
 8. Tarkat talousluvut investoinnin ja säästöjen osalta
 9. Toimenpiteiden toteuttamisen aikatauluarvio
 10. Selvityksen ja sen tulosten esittely sekä raportointi

 

Selvityksen yhteydessä toteutamme myös latausinfra- ja aurinkosähköselvitykset

"Suurin hyöty tulee kokonaisvaltaisuudesta. Me tunnemme kiinteistöt ja osaamme kehittää niitä kokonaisvaltaisesti. Asiakas voi luottaa siihen, että hänen kiinteistönsä ovat hyvissä käsissä."

Kiinnostuitko energiahankeselvityksestä? Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä meihin.

Ota yhteyttä

Teemme sen, minkä lupaamme. Siitä meidät tunnetaan.