Teollisuuden energiakonsultointi

Tarjoamme teollisuuden toimijoille kokonaisvaltaista konsultointia, joka kattaa kiinteistöjen kannattavimmat energiainvestoinnit. Nopea ja asiantunteva tilannekatsauksemme auttaa hahmottamaan nykytilanteen. Sen pohjalta luomme käytännönläheiset suositukset, joiden avulla edetään kohti tavoitteita: merkittäviä kustannussäästöjä ja optimaalisia olosuhteita - vastuullisuusnäkökulmia unohtamatta.

1 000 analysoidut
kiinteistöt

  • 150 energiakartoitusta vuodessa
  • 15–20 analysoitua kiinteistösalkkua vuodessa

"Suurin hyöty tulee kokonaisvaltaisuudesta. Me tunnemme kiinteistöt ja osaamme kehittää niitä kokonaisvaltaisesti. Asiakas voi luottaa siihen, että hänen kiinteistönsä ovat hyvissä käsissä."

Palveluitamme

Energiakonsultointi LeaseGreenillä

  • SELKEYS. Keskitymme olennaiseen ja tuomme selkeästi esille kiinteistön tai kiinteistösalkun potentiaalin. Kilpailemme hyödyllisyydellä, emme sivumäärällä.
  • NÄKEMYS. Hyödynnämme kokemustamme ja näkemystämme siitä, mitkä tiedot ovat sinulle olennaisia. Onko tavoitteena pienentää kiinteistön hoitokuluja, hiilijalanjälkeä vai energiakustannuksia? Vai parantaa olosuhteita?
  • VAIVATTOMUUS. Saat mahdollisimman hyödyllisen näkemyksen mahdollisimman pienellä vaivalla – sinulle. Teemme työmme ripeästi ja kustannustehokkaasti. Vaivaamme sinua mahdollisimman vähän.
  • KATTAVUUS. Energiatehokkuus on meille osa kiinteistön kaikkea kehittämistä emmekä rajaa toimintaa yksittäisiin teknologioihin. Usein samassa yhteydessä kannattaa lyhentää myös kiinteistön muuta korjausvelkaa. Huomioimme PTS-suunnitelmat ja omistajan tavoitteet. Saat lisähyötyjä perustekemisen päälle.
  • KONKRETIA. Laitamme peliin oman osaamisemme ja otamme vastuun. Saat selkeän ja sitovan ehdotuksen siitä, mitä sinun kannattaa tehdä, mitä se maksaa ja millaisia säästöjä saat. Samalla saat käsityksen siitä, mitä ei tarvitse tehdä.

Kysyy lisää energiakonsultoinneista Mikaelilta

Mikael Friskopf, Johtaja, palveluliiketoiminta

Ota yhteyttä

Teemme sen, minkä lupaamme. Siitä meidät tunnetaan.