Teollisuusyrityksen energiaremontti - johdollamme kohti parempaa

Teollisuuden ammattilainen tietää, kuinka tärkeää on löytää jokaiselle kiinteistölle parhaat mahdolliset investoinnit. Me sitoudumme tuomaan säästöjä sekä kustannuksiin että hiilijalanjälkeen. Jokainen projekti käsitellään yksilöllisesti, sillä emme tyydy valmiisiin ratkaisuihin. Meillä on syvällistä osaamista eri teknologioista ja niiden yhteistoiminnasta, jotta voimme valita jokaiseen teollisuuden kiinteistöön parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Pidämme lupauksemme: mitä suunnittelemme, sen myös toteutamme. Tarjoamme energiaremonteillemme säästötakuun - jos laskemamme säästöt eivät toteudu, korvaamme ne täysimääräisesti.

250 tehtyä energiaremonttia

  • 29 640 säästettyä CO2-tonnia vuodessa
  • 10+ asiakkaidemme säästöt vuodessa, milj. euroa

“0-päästöisyys ei nosta kiinteistön arvoa, mutta pitää sen.”

Energiaremontti LeaseGreenillä

  • AVAIMET KÄTEEN. Teemme kokonaisvastuurakentamisen periaatteella energiatehokkuus- ja energiantuotantohankkeita sekä talotekniikan energiaviisaita PTS-hankkeita. Hoidamme hankesuunnittelun, toteutussuunnittelun, kilpailutukset ja projektinjohdon – ja lopuksi takaamme, että kaikki toimii suunnitellusti.
  • LÄPINÄKYVYYS. Asiakas tietää aina, mistä hän maksaa. Kilpailutamme ratkaisut ja etsimme asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun. Palkkiomme perustuu suunnittelijoiden ja projektipäälliköiden työmäärään – eli käytännössä siihen, kuinka monimutkaisesta hankkeesta on kyse.
  • HOLISTINEN TEKNOLOGIASUHDE. Emme ole riippuvaisia mistään teknologiasta tai toimittajasta. Valitsemme jokaiseen kiinteistöön juuri siihen parhaat ratkaisut.
  • VARMUUS TULOKSISTA. Kannamme vastuun siitä, että luvatut tavoitteet täyttyvät. Jos tavoitteet eivät toteudu, korjaamme tilanteen.
  • TYYTYVÄINEN ASUKAS, TYYTYVÄINEN SIJOITTAJA. Hankkeen aikana kiinnitämme erityistä huomiota asukasmukavuuteen. Olemme tottuneet remontoimaan kiinteistöjä, joissa vuokralaiset asuvat remontin keskellä. Huolehdimme ernergiaremontin aikana asukastyytyväisyydestä tehokkaalla etukäteissuunnittelulla ja aktiivisella viestinnällä.
  • TEKNINEN TOIMINTAVARMUUS & HUOLLON HELPPOUS. Modernit laitteistot ovat riskivapaita, sillä ne eivät vikaannu helposti.

Tutustu tyytyväisiin asiakkaisiimme

Kotkamills | Kotka

”Olimme kartoittaneet jo pitkään keinoja, joiden avulla voisimme pienentää arvokkaan tuorehöyryn käyttöä tilojen lämmityksessä. LeaseGreenin kanssa löysimme ratkaisun, jonka avulla voimme säästää suuren määrän höyryä ja käyttää sitä aiempaa hyödyllisemmin kartongin ja paperin kuivaamiseen.”

Tekninen johtaja Timo Tallinen, Kotkamills Oy

Energiaremontti ylitti odotukset moninkertaisesti

”Pidän erityisesti siitä, että LeaseGreen hoitaa työt alusta loppuun saakka ja takaa sovittujen säästöjen toteutumisen. Ja elinkaaripalvelulla varmistetaan, että ympäristötavoitteet ja luvatut säästöt toteutuvat ja järjestelmät toimivat optimaalisesti myös pitkällä tähtäimellä.”

Toimitusjohtaja Tero Tulokas, Oilon

“Tehdään yhdessä energiahanke, jolla saadaan oikeita säästöjä.”

Johannes Rimpiläinen, Asiakkuusjohtaja

Ota yhteyttä

Teemme sen, minkä lupaamme. Siitä meidät tunnetaan.