Energiaremontti teollisuudessa: kilpailuetua ja ympäristövastuuta

| Blogi

Teollisuusyritykset etsivät alati tehokkaampia ratkaisuja kehittää hiilineutraaleja ja vähähiilisempiä tapoja harjoittaa liiketoimintaansa. Teollisuuden murros ei ole enää Suomessa edessäpäin, vaan se on ollut vauhdissa jo hyvän aikaa.

Teollisuuden kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on nopein ja tehokkain keino hillitä samanaikaisesti ilmastopäästöjä ja energiakustannuksia ja saada siten kilpailuetua muihin toimialan yrityksiin nähden. Mittakaava on suuri, sillä yritykset voivat energiahankkeilla samanaikaisesti leikata ilmastopäästöjään ja energiakulujaan kaksinumeroisin prosenttiluvuin.

Harvassa teollisuusyrityksessä lojuu ylimääräistä rahaa, joten energiahankkeiden tulee olla mahdollisimman kustannustehokkaita. Tämä on myös realistisesti saavutettavissa oleva tavoite, kun energiatehokkuustoimet valitaan ja mitoitetaan oikein.

Käymme tässä artikkelissa läpi keskeisiä energiatehokkuustoimenpiteiden ajureita, keinoja ja hyötyjä.

Vihreän siirtymän investointeja suunnitteilla jo yli 260 miljardilla eurolla

Suomessa on vireillä jopa yli 260 miljardin euron edestä vihreän siirtymän investointeja, joiden joukossa on muun muassa aurinkoenergian käyttöönottoa, teollisuuden hukkalämmön talteenottoa ja kiinteistöjen siirtymistä maalämpöön.

Näistä hankkeista suurin osa on vielä alkutekijöissään, mutta mittakaava antaa suuntaa siihen mihin Suomen teollisuus on menossa. Yrityksille jää ratkaistavasti toteuttaako energiatehokkuuden parantamisen ja vihreän siirtymän toimenpiteitä nyt, vai vasta myöhemmin pakon edessä, kun regulaatio kiristyy EU:n ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen myötä.

Sijoittajat etsivät portfolioonsa vihreitä investointeja

Raha vihertyy eli lainoittajat ovat kiinnostuneet asiakkaidensa hiilijäljestä, kuluttajat vaativat yrityksiltä ekologisuutta ja sijoittajat ja rahastot etsivät salkkuihinsa vihreitä investointeja.

Osaltaan muutosta sijoittamisessa vauhdittaa 2020-luvun alussa voimaan astunut EU:n kestävän rahoituksen taksonomia-asetus, joka toi yhteiset kriteerit vastuullisen liiketoiminnan määrittelyyn lähes kaikille yhteiskunnan sektoreille. Sijoittajat voivat asettaa yritykset alakohtaisesti ekologiseen paremmuusjärjestykseen ja tehdä investointipäätöksiä tältä pohjalta. Jo aiemmin vuosina 2018 ja 2019 voimaan astunut EU-direktiivi on velvoittanut suuret yritykset ovat raportoimaan julkisesti ESG-toimistaan.

Suomalainen Varma on ilmoittanut tekevänsä salkustaan hiilineutraalin 2035 mennessä. Nordea aikoo vähentää sijoitus- ja luottosalkkunsa päästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasoon verrattuna.

Energiatehokkuuden parantaminen on sekä kustannustehokasta että vastuullista

Energiansäästö ei ole itseisarvo vaan se edistää muita päämääriä kuten kustannustehokkuutta, vastuullisuutta ja viime kädessä yrityksen kilpailukykyä. Energiatehokkuustoimenpiteet eivät ole rakentamisen kertakustannuksia, vaan investointeja, jotka vaikuttavat oikeinmitoitettuina positiivisesti yrityksen kassavirtaan ja maksavat itsensä takaisin matalimpina kiinteistön ylläpidollisina kuluina.

Nykyinflaation aikaan ylisuuri energiankulutus on erittäin kallista. Energiatehokkuustoimiin lisääpainetta myös hiilitonnin hinnankehitys päästöpörssissä. Vuonna 2023 hiilitonnin hinta ylitti 100 euron haamurajan.

Energian hintojen nousu osaltaan lyhentää energiainvestointien takaisinmaksuaikoja ja siten kannustaa yrityksiä toteuttamaan energiatehokkuushankkeita. Samalla yritykset ovat myös päästötavoitteet täyttääkseen aiempaa sietokykyisempiä pidemmille takaisinmaksuajoille. Siinä missä LeaseGreenin toteuttamissa energiahankkeissa vaadittiin enintään 2-3 vuoden takaisinmaksuaikoja, yritykset ovat aiempaa valmiimpia harkitsemaan hankkeita, joiden takaisinmaksuajat ovat 5-7 vuoden tai tätä jopa pidempiä. Tämä myös laajentaa vaihtoehtoja sille millaisia tehokkuustoimia teollisuusyrityksissä voidaan toteuttaa.

Miten teollisuusyritykset voivat parantaa energiatehokkuuttaan?

Teollisuusyrityksissä piilee valtavasti potentiaalia energiatehokkuuden energiatehokkuustoimille, joiden keskiössä ovat uudet teknologiat ja teollisessa tuotannossa syntyvän energian älykkäämpi hyödyntäminen ostoenergian vähentämiseksi.

Energiatehokkuuden parantuminen ei ole usein ainoa hyöty mikä yritykselle jää toimista käteen, sillä monissa tuotantolaitoksissa energiaremontti edistää myös työntekijöiden viihtyvyyttä etenkin, jos toimenpiteet sisältävät esimerkiksi ilmanvaihdon ja valaistuksen modernisointia.

Energiatehokkuustoimille on yleensä ehtona, että niitä tehdessä voidaan vähentää kustannuksia ja energiankulutusta pitämällä samalla teollisuustuotanto käynnissä hankkeen ajan. Teknologia ei ole itseisarvo, vaan väline, jolla päästään tiettyyn lopputulokseen kiinteistön erityispiirteet ja yrityksen tavoitteet huomioiden. Laajasta keinovalikoimasta teollisuuskiinteistöissä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä.

Lämpöpumput ovat energiatehokkuudessaan yksiä kilpailukykyisimmistä kiinteistön lämmitysteknologioista. Lämpöpumppu tuottaa sähkön, lämmönvaihtimien, kompressoreiden ja kylmäaineiden avulla lämpöenergiaa, jonka määrä on tekniikasta riippuen 2–4 kertaa niin suuri kuin pumppujen tarvitseman sähkön kulutus. Maalämpöä varten porattuja energiakaivoja hyödynnetään usein myös jäähdytykseen ja tämä lisää ennestään järjestelmän kustannustehokkuutta.

Ilmanvaihdon modernisointi on toinen tärkeä alue, jossa teollisuusyritykset voivat säästää merkittävästi energiaa. Automaation avulla ohjattu ilmanvaihto voi optimoida ilmamäärät käyttötarkoitusten ja tilojen käytön mukaan, mikä vähentää tarpeetonta energiankulutusta. Ilmaa vaihdetaan enemmän siellä, missä on enemmän kosteutta ja hiilidioksidia – ja vähemmän siellä, missä on tyhjää tilaa. Näin voidaan säästää jopa 50–70 prosenttia puhaltimien tarvitsemasta sähköenergiasta ja peräti 30–40 prosenttia lämmityksen ja jäähdytyksen energiasta. Lisäksi lämmöntalteenotto poistoilmasta tai muista hukkalämmönlähteistä mahdollistaa ostoenergian korvaamisen kierrätetyllä lämmöllä, mikä vähentää sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia.

Aurinkosähkö tarjoaa lisäksi potentiaalin vähentää energiakustannuksia ja hiilijalanjälkeä, hyödyntämällä kiinteistöjen aiemmin tuottamatonta kattopinta-alaa sähkön tuotantoon.

LED-valaistus on yksinkertainen, mutta vaikuttava päivitys, joka vähentää valaistuksen energiankulutusta jopa 90 prosenttia. Tämä ei ainoastaan säästä energiaa, vaan parantaa myös työympäristön valaistuksen laatua ja turvallisuutta.

Kun nämä teknologiat ja menetelmät yhdistetään, teollisuusyritykset voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa samalla tuotantonsa tehokkuutta parantaen ja ympäristövaikutuksia vähentäen.

Yhteydenotto lomake – yksinkertaistettu

Blogeihin, artikkeleihin jne

Nimi(Pakollinen)
Sähköposti(Pakollinen)
Haluatko tietää lisää meidän palveluistamme? Tai kiinnostaisiko sinua jokin tietty asia? Kysy pois.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tutustu muihin blogiteksteihin

Lataa lisää

Haluatko tietää enemmän?

1. Tilaa sähköpostiisi alan tuoreimmat uutiset ja kiinnostavimmat asiakastarinat.
2. Seuraat aitiopaikalta alan asiantuntijoiden näkemyksiä ja keskustelua.
3. Tutustut yrityksiin ja ihmisiin, jotka ovat energiatehokkuuden edelläkävijöitä.