ESG-luokitus: kiinteistöjen arvioiminen kestävyyden näkökulmasta

| Blogi |

ESG on lyhenne, joka tulee sanoista environmental, social ja governance – eli se arvioi yrityksen ympäristövastuun, sosiaaliset vastuullisuustekijät ja hallintotavan. Sukellamme tässä artikkelissa tarkemmin siihen, mitä ESG-luokitus kertoo kiinteistöstä ja milloin sitä kannattaa pitää silmällä.

Mitä yrityksen ESG-luokitus kertoo?

ESG-luokituksessa yritystä verrataan kilpakumppaneihinsa: ESG vertaa sitä, millaisia vastuullisuusriskejä yrityksellä on ja kuinka hyvin se on niihin varautunut. Kuin paluuna koulun penkille, yritykset saavat arvioinnin päätteeksi arvosanan, joista paras on AAA, huonoin taas CCC.

ESG paljastaa käytännössä, kuinka paljon yritystä kiinnostaa toimia eettisesti. Se kuvastaa yrityksen arvoja ja prioriteetteja – sitä, mihin liiketoiminnassa halutaan panostaa. Haluaako kiinteistösijoittaja esimerkiksi profiloitua vihreäksi edelläkävijäksi?

Kaikkia yrityksiä sitovat jotkin lait ja säädökset, mutta ESG kertoo, onko yritys kiinnostunut itse tarkastelemaan omaa toimintaansa ja tekemään eettisiä valintoja pakollisten lisäksi. 

Hyvä ESG-luokitus tarkoittaa sitä, että yritys on kartoittanut vastuullisuusriskinsä ja varautunut niihin, jopa tehnyt jo toimia riskien minimoimiseksi. Esimerkiksi kiinteistöyritys on arvioinut rakennusprojektia aloittaessaan sen vaikutukset ympäröivään luontoon, huolehtii rakennusjätteen minimoimisesta ja kierrätyksestä, sekä kehittää toteuttamiensa kiinteistöjen turvallisuutta ja energiatehokkuutta.

Miten kiinteistö voi saada huonon ESG-arvosanan? Jättämällä vastuullisuusriskit huomiotta. Onko energialuokka heikko? Seurataanko sisäilman olosuhteita jatkuvasti? Onko kohteelle tehty ilmastoriskiselvitys?

ESG -kriteerit

ESG-kriteerit jaotellaan vastuullisuuden kolmen osa-alueen alle: ympäristöön liittyvään, sosiaaliseen ja hallinnolliseen.

Ympäristöön liittyen ESG-luokituksessa tarkastellaan yrityksen tuottamia hiilidioksidipäästöjä, toiminnan vaikutuksia luonnonvaroihin ja biodiversiteettiin, sekä tuotetun jätteen määrää. Luokitusta voi tältä osin parantaa esimerkiksi puhtaan teknologian ja energian käyttö, vihreä rakentaminen sekä energiatehokas talotekniikka.

Sosiaalisen vastuullisuuden kriteereitä puolestaan ovat työvoiman johtamistavat, terveyden ja turvallisuuden huomioiminen työpaikalla, sekä tuotantoketjun sosiaalinen vastuullisuus. Sosiaalisen vastuullisuuden osalta arvioidaan myös yrityksen tuotteiden turvallisuutta ja tietoturvaa.

Hallinnon osalta arvioidaan yrityksen hallinnon monimuotoisuutta ja itsenäisyyttä, sekä johdon palkkioita, omistussuhteita ja kirjanpidon käytäntöjä. Eettisestä liiketoiminnasta ja veroasioiden läpinäkyvyydestä voi tässä osiossa saada lisäpisteitä.

Milloin ESG-raporttia tarvitaan?

ESG-raportti on kiinteistösijoittajalle oiva työkalu varsinkin transaktiotilanteessa. Tänä päivänä vastuullisuus voi olla merkittävä kilpailutekijä, joten ESG voi kertoa myös sijoituksen tulevaisuuden näkymistä. Se myös kertoo laajemmin yrityksen arvomaailmasta ja strategiasta: kuinka saumattomasti kiinteistö solahtaa sijoittajan salkkuun?

Yritys voi itse kertoa arvoistaan ja toiminnastaan hienoin lausein ja presentaatioin, mutta ESG-raportti kertoo vastuullisuudesta puolueettomasti. Nykymarkkinoilla houkutteleva kiinteistö tarvitsee selkeän ja toteuttamiskelpoisen ESG-tiekartan. Kun tehtyä suunnitelmaa lähdetään vielä konkreettisesti toteuttamaan, OPEXi laskee ja kiinteistön arvo säilyy. ESG-raportti vetää maton alta viherpesulta.

ESG-arviointeja kiinteistölle tekevät useat eri tahot, esimerkiksi me LeaseGreenillä. Analysoimme kiinteistön nykytilan ja ehdotamme konkreettiset toimenpiteet kohti tavoitteitasi. Samalla saat tietoosi tarvittavien investointien suuruudet ja niiden tuomat energiansäästöt suoraan omiin suunnitelmiisi.

Tarvitseeko kiinteistönne ESG-arvioinnin? Ota yhteyttä!

Yhteydenotto lomake – yksinkertaistettu

Blogeihin, artikkeleihin jne

Nimi(Pakollinen)
Sähköposti(Pakollinen)
Haluatko tietää lisää meidän palveluistamme? Tai kiinnostaisiko sinua jokin tietty asia? Kysy pois.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tutustu muihin blogiteksteihin

Lataa lisää

Haluatko tietää enemmän?

1. Tilaa sähköpostiisi alan tuoreimmat uutiset ja kiinnostavimmat asiakastarinat.
2. Seuraat aitiopaikalta alan asiantuntijoiden näkemyksiä ja keskustelua.
3. Tutustut yrityksiin ja ihmisiin, jotka ovat energiatehokkuuden edelläkävijöitä.