Energiatukiviidakon aapiskirja

| Blogi |

Valtio tukee energiaremontteja eri tavoilla. Moni kokee tukien hakemisen työlääksi, vaikka se ei ole suinkaan ollut tarkoitus.

Energiaremontit ovat yrityksille ja yhteisöille kannattavia, jos niihin valitaan tarkoituksenmukaisimmat toimet ja ne suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan nykyisellä tekniikalla.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi nykyinen vauhti ei kuitenkaan vielä riitä. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa on vielä paljon potentiaalia, jota ei ole otettu käyttöön. Monen suuren kiinteistön hiilijalanjälki on tarpeettoman suuri. Rahaa palaa turhiin asioihin.

Tämän takia valtio tukee energiaremontteja erilaisilla tuilla ja avustuksilla. Business Finland myöntää yrityksille ja yhteisöille tukea sellaisiin hankkeisiin, jotka parantavat kiinteistön energiatehokkuutta, säästävät energiaa uuden teknologian avulla tai edistävät uusiutuvan energian käyttöä. ARA tukee puolestaan asuinrakennusten energiaremontteja. Lisäksi sähköautojen latauspisteisiin on saatavilla tukea ARAlta.

Kahden rinnakkaisen energiatuen malliin mahtuu myös väliinputoajia. Tilanne on hankala esimerkiksi hoivakodeille. Ne eivät ole oikeutettuja saamaan kumpaakaan energia-avustusta. Business Finland luokittelee ne ympärivuorokautisen asumisen takia asuinrakennuksiksi, ARA puolestaan pitää niitä liiketoiminnan takia yrityskiinteistöinä.

Tukea yrityksille ja yhteisöille

Yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu tuki on ollut käytössä jo vuosia. Vuodelle 2020 tukea on varattu 110 miljoonaa euroa. Alle miljoonan euron tukia haetaan Business Finlandilta ja tätä suurempia suoraan työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Erityisesti pienemmille yrityksille tuki on tärkeä. Tuen tarkoituksena on toimia energiaremonttien käynnistävänä voimana, ja siinä se on toiminut mielestäni hyvin.

Tuki on osoittautunut myös muilta osin toimivaksi. Sitä saa 10–20 prosenttia hankkeen kustannuksista, jos investoinnin takaisinmaksuaika on riittävän lyhyt (hankkeesta riippuen 3–15 vuotta). Etukäteen on helppo arvioida, miltä osin hankkeeseen saa tukea.

Tuen käsittelyaika 2–4 viikkoa, ja sitä haetaan ennen energiaremontin aloittamista. Olennaista on, että hankkeesta ei tehdä sitovaa sopimusta ennen kuin mahdollinen tukipäätös on tehty. Muuten tulkitaan, että tuella ei ole hankkeessa toivottua käynnistävää vaikutusta ja tukea ei myönnetä.

Tukeen liittyy myös muita rajoitteita ja rajauksia, jotka on syytä tuntea tukea haettaessa: Tuen saaminen tavanomaisiin energiaremontteihin edellyttää yleensä sitä, että tuen hakija on liittynyt energiatehokkuussopimukseen. Valaistus on rajattu tuen ulkopuolelle, samoin kaukolämmön korvaaminen lämpöpumpuilla.

Jälkimmäinen rajaus saa muutamat kulmakarvat kohoamaan. Itse näen, että nykyisessä tilanteessa ei ole tarpeellista rajoittaa energiaremonteissa käytettäviä teknologioita. Joissakin kohteissa kaukolämpö on edelleen paras ratkaisu, toisiin lämpöpumput ovat toimivin ja energiatehokkain ratkaisu.

Tällä hetkellä myös yli 1 MW:n lämpöpumppujärjestelmät on rajattu tuen ulkopuolelle. Tämä on toinen rajaus, jota on syytä tarkastella kriittisesti. Mielestäni nämä isot järjestelmät olisi hyvä saada myös tuen piiriin, sillä ne eivät ole suurille kiinteistöille tavattoman suuria.

Käytännössä lähes kaikki meidän energiatehokkuushankkeemme ovat sellaisia, että niihin saa energiatukea. Hakemuksessa eritellään ne remonttiin kuuluvat osa-alueet, joiden osuudesta ei tukea saa.

Uusi tuki asuinkiinteistöille

Asuinrakennusten energiaremontteihin tarkoitettu energia-avustus tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Se on yritysten ja yhteisöjen energiatukeen verrattuna monimutkaisempi hahmottaa ja hämyisempi.

Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Tukea on varattu yhteensä 100 miljoonaa euroa, ja siitä 20 miljoonaa on korvamerkitty kuluvalle vuodelle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tälle vuodelle varatut rahat loppuvat jo selvästi ennen vuoden loppua. Jos tukea siis haluaa saada, kannattaa olla ripeästi liikkeellä. Hätäily tai hätiköinti ei kuitenkaan kannata. Energiaremontti kannattaa miettiä ja suunnitella huolella.

Jos rahat loppuvat tältä vuodelta, tukihakemus siirtyy automaattisesti seuraavan vuoden alkuun.

Asuinrakennusten energiaremontteihin tarkoitettu tuki on herättänyt erittäin paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Se on luonnollista, sillä avustus on taloyhtiön asukkaalle merkittävä. Avustus voi olla jopa 4 000 euroa asuntoa kohti, kuitenkin enintään puolet hyväksytyistä kustannuksista.

Vaatii jonkinmoisesti työtä selvittää, onko taloyhtiö oikeutettu saamaan Energiaremonttiin energia-avustusta vai ei. Kaikki eivät sitä saa. Avustuksen saaminen riippuu muun muassa rakennuksen tyypistä, vuodesta ja aiemmin tehdyistä energiatehokkuustoimista. Meidän asiantuntijamme arvioivat, että LeaseGreenin kartoittamista taloyhtiöistä joka neljäs saisi tukea meidän suunnittelemaamme Energiaremonttiin.

Tuen edellytyksenä on, että taloyhtiön energiatehokkuus on energiaremontin jälkeen kerrostalossa 32 prosenttia parempi ja rivitalossa 36 prosenttia parempi kuin sen rakennusvuotena. Muutosta arvioidaan ns. E-luvun avulla.

E-luku on laskennallinen luku, joka ilmaisee rakennuksen laskennallisen ostoenergian kulutuksen neliömetriä kohden vuodessa siten, että eri energiantuottotavoilla tuotettu energiamäärä kerrotaan eri energiamuotokertoimella.

Uusimman energiaremontin lisäksi avustuksen saamisessa huomioidaan siis myös taloyhtiössä aiemmin tehdyt toimenpiteet, jotka ovat parantaneet energiatehokkuutta. Asian todentamiseen tarvitaan kiinteistön energiatodistus ja E-luku sekä rakennusvuodelta että remontin jälkeen.

Taloyhtiöiden energia-avustuksista ei ole ehtinyt kertyä kenellekään vielä paljoa kokemusta, koska tuki on ollut käytössä vasta muutaman kuukauden. Ensimmäiset meidän tekemämme tukihakemukset ovat jo käsiteltävänä.

Toisin kuin yrityksille ja yhteisöille myönnettävät tuet, taloyhtiöille tehdyt tukipäätökset ovat ehdollisia. Kun energiaremontti on valmis, sen vaikutukset varmistetaan ja E-luvun muutos vahvistetaan. Jos tuen edellytykset eivät täytykään, tukipäätös raukeaa. LeaseGreenin energiaremonteissa tällaisia yllätyksiä ei tule, sillä me pystymme lasketaan ja todentamaan energiaremontin tulokset luotettavasti jo etukäteen.

Tuki sähköautojen latauspisteisiin

Sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen on myös mahdollista saada tukea. Jos taloyhtiö rakentaa vähintään viisi sähköautojen latauspistettä, siihen saa tukea, mikäli tukirahaa on siltä vuodelta vielä jäljellä. Liikekiinteistöille tarkoitettu tuki päättyi valitettavasti vuoden 2019 lopussa, eikä sen jatkosta ole tietoa.

Taloyhtiöt voivat hakea tukea sellaisiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin, joita tarvitaan sähköautojen latauspisteitä varten. Edellytyksenä on, että latauspaikka rakennetaan vähintään viidelle autolle. Avustusta voi saada myös latauslaitteisiin. Tuen myöntää ARA.

Vuonna 2020 avustuksen saa korotettuna, jos vähintään puolet latauspisteistä on niin tehokkaita, että niissä voi ladata autoa vähintään 11 kW:n teholla. Tällöin tuki on 50 prosenttia koko hankkeen hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista. Muutoin tuki on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Avustus voi olla korkeintaan 90 000 euroa.

Tukea tukien hakemiseen

Tukiin suhtaudutaan yleensä myönteisesti, mutta niiden hakeminen koetaan välillä työlääksi.

Meidän asiakkaiden etuna on, että meiltä löytyy laajaa kokemusta energiatukien hakemisesta. Me tiedämme, millaisia tietoja hakemuksiin tarvitaan ja millä tavalla säästöt ja takaisinmaksuajat pitää osoittaa. Täydennyspyyntöjä ei tarvita.

Toimintamallimme on selkeä: Meidän asiantuntijamme hoitavat asiakkaan puolesta kaiken, mihin heidän valtuutensa riittävät. Me valmistelemme materiaalit, esitäytämme lomakkeet ja vastaamme teknologiaan ja takaisinmaksuaikoihin liittyviin kysymyksiin. Asiakkaan tehtäväksi jää kirjautua järjestelmään ja painaa lähetä-nappia – tai allekirjoittaa tukihakemus.

Tämä on asia, jota moni arvostaa.

Kirjoittaja Otto Mutanen työskentelee LeaseGreenillä suunnittelupuolen projektipäällikkönä energiatehokkuus- ja energiantuotantohankkeissa. Hänellä on monen vuoden kokemus energiatukien hakemisesta Business Finlandilta ja nyt ARAlta.

Tutustu muihin blogiteksteihin

Lataa lisää

Haluatko tietää enemmän?

1. Tilaa sähköpostiisi alan tuoreimmat uutiset ja kiinnostavimmat asiakastarinat.
2. Seuraat aitiopaikalta alan asiantuntijoiden näkemyksiä ja keskustelua.
3. Tutustut yrityksiin ja ihmisiin, jotka ovat energiatehokkuuden edelläkävijöitä.