Lumon | Kouvola

125 tn CO2-säästöä

  • 125 CO2-säästöt vuodessa, tn
  • 22 % Energiansäästö
  • 0,4 Elinkaarisäästöt, milj. euroa

Lumonin energiatehokkuusprojektissa modernisoitiin tuotannon ilmanvaihdon koneet ja toimistotilojen jäähdytys sekä niitä ohjaava rakennusautomaatio. Kokonaisurakkaan kuului myös energiaremontin yhteydessä toteutettu tilamuutosprojekti.

Lumonin energiaremontti tehtiin kiinteistöön, joka on rakennettu 1980-luvulla alun perin kirjapainoalan yrityksen tarpeisiin. Useassa vaiheessa laajennettujen tilojen käyttötarkoitus muuttui muutamia vuosia sitten, kun se siirtyi Lumonin omistukseen. Ilmanvaihtokoneet olivat saavuttaneet teknisen elinkaarensa pään, eikä kiinteistössä ollut nykyaikaista ohjausjärjestelmää.

”Ilmanvaihdon teho oli hyvä, mutta kaikki koneet olivat vanhoja”, Lumonin kiinteistöpäällikkö Arto Mäkipaakkanen sanoi.

Lumonin energiaremontti paransi tuotannon sisäilman olosuhteita, kun ilmavirrat ja -määrät saatiin tasapainoon ja raittiin ilman osuus vastasi kiinteistön todellisia tarpeita. Energiankulutus pieneni oikean mitoituksen ja älykkään ohjauksen ansiosta. Samalla myös ilmanvaihtokoneiden toimintavarmuus parani.

Lumon säästää remontin ansiosta yli 600 MWh lämpöä ja sähköä vuodessa. Investoinnin tuotto kohosi 21 prosenttiin. Hiilijalanjälki pieneni 125 tonnia, mikä vastaa noin viidensadan aurinkosähköpaneelin vuosituottoa.

 

Ota yhteyttä, kun haluat parantaa kiinteistösi energiatehokkuutta ja päästä nauttimaan uuden älykkään tekniikan hyödyistä.

Emme myy sinulle tekniikkaa vaan lopputulosta.