Päiväkumpu | Kylpylähotelli

-10 % Energialasku

”Bisneksen kannalta on hyvä, että pystymme ennakoimaan tällaiseen suureen investointiin liittyvät kustannukset tarkkaan joka kuukausi. LeaseGreen on ottanut hyvin huomioon sen, että meillä on toimintaa ja asiakkaita 365 päivänä vuodessa. Työt ovat sujuneet joustavasti, eikä niistä ole ollut haittaa asiakkaille.”

Palvelupäällikkö Mikko Flander, Karjalohjan Päiväkumpu Oy

  • 83 CO2-säästöt vuodessa, tn
  • 10 000 Pinta-ala, m2
  • 10 % Energiansäästö

LeaseGreenin suunnittelema ja toteuttama energiaremontti on parantanut kylpylähotelli Päiväkummun olosuhteita ja pienentänyt kiinteistön korjausvelkaa samalla, kun energiankulutus on pienentynyt reilut 10 prosenttia. Samalla Päiväkummun hiilidioksidipäästöt vähenivät 83 tonnia vuodessa, mikä vastaa lähes 20 omakotitalon vuotuista hiilijalanjälkeä.

Remontissa Päiväkummun ilmanvaihto ja valaistus modernisoitiin, minkä lisäksi kiinteistöön asennettiin 20 kWh:n aurinkosähköjärjestelmä. Samalla uudistettiin kiinteistön automaatiojärjestelmä älykkääksi ja lisättiin olosuhdemittauksia.

”Kylpyläosastolle lisättiin antureita ja mittareita, joiden avulla me saamme tietoa siitä, mihin me oikeasti kulutamme lämmintä vettä ja energiaa. Se on meille tosi tärkeää”, kertoo palvelupäällikkö Mikko Flander Päiväkummusta.

Remontin näkyvin osa löytyy ravintolan katolta. Siellä on 76 aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 135 m2. Ne tuottavat vuodessa sähköä reilut 17 MWh, mikä kuluu pääosin ilmanvaihtokoneisiin.

Karjalohjalla sijaitsevaan kylpylähotelliin kuuluu yhdeksän erillistä rakennusta, jotka ovat peräisin eri vuosikymmeniltä. Hotellin päärakennus on rakennettu 1980-luvun alkupuolella, ja sitä on laajennettu 1990-luvulla. Sen lisäksi kiinteistöön kuuluu kolme 1970-luvulla rakennettua rivitaloa ja viisi uutta erillistä pientaloa.

”Meillä on lämmitettäviä neliöitä kaikkiaan yli 10 000, ja valtavasti lämmitettäviä kuutioita. Siksi etsimme koko ajan uusia ratkaisuja, joilla voimme vähentää sähkön ja energian kulutusta.”

Päiväkummun oli helppo lähteä parantamaan energiatehokkuutta, kun projektille löytyi sopiva rahoitusratkaisu. Remontti toteutettiin LeaseGreenin kuukausirahoitusmallilla.

Ota yhteyttä, kun haluat parantaa kiinteistösi energiatehokkuutta ja päästä nauttimaan uuden älykkään tekniikan hyödyistä.

Emme myy sinulle tekniikkaa vaan lopputulosta.