LeaseGreen toteuttaa täydellisen energiaremontin OPn logistiikkakiinteistöihin Vantaalla

LeaseGreen
Logistiikkakeskus vaihtaa kaukolämmön lämpöpumppujen ja aurinkosähkön yhdistelmään.

LeaseGreen suunnittelee ja toteuttaa täydellisen energiajärjestelmän modernisoinnin Vantaalla sijaitsevaan neljään logistiikkakiinteistöön. Energiaremontissa kiinteistöjen lämmönlähde vaihtuu: rakennukset kytketään irti kaukolämpöverkosta, ja tarvittava energia tuotetaan tulevaisuudessa kiinteistöihin asennettavien raskaiden lämpöpumppujen ja aurinkosähkön yhdistelmällä.

Kyseessä ovat tiettävästi pääkaupunkiseudun ensimmäiset suuret kiinteistöt, jotka luopuvat kaukolämmöstä.

”Me haluamme kehittää näiden kiinteistöjen kilpailukykyä, alentaa vuokralaistemme vastikkeita ja pienentää kiinteistöjen CO2-päästöjä”, sanoo OP Kiinteistösijoituksen kiinteistöpäällikkö Matti Puromäki.

”Tämä on tähän mennessä suurin OP Kiinteistösijoituksen käynnistämä energiainvestointi. Uusi energiajärjestelmä on vastuullinen päätös niin talouden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Yhteistyö LeaseGreenin kanssa vie meitä kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta. Uskon siihen, että myös meidän vuokralaiset arvostavat sitä, että saamme jatkossa puhdasta energiaa omalta tontilta.”

Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä Aviapoliksen alueella sijaitsevat GCT- ja STC-logistiikkakiinteistöt ovat valmistuneet vuosina 2011–2012. Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 22 000 m2, ja niissä toimii mm. Leipurin Oyj:n ja Postin liiketoimintayksiköitä.

LeaseGreenin ja OP Kiinteistösijoituksen arvion mukaan siirtyminen maalämpöön alentaa kiinteistön lämmityskustannuksia yli 20 prosenttia ja hiilijalanjälkeä noin 60 prosenttia. Uusien järjestelmien avulla saavutettavien elinkaarisäästöjen arvioidaan kohoavan 4–5 miljoonaan euroon.

”LeaseGreenin suunnittelun ja toteutuksen tiimien ammatillinen osaaminen edustaa korkeaa tasoa”, Puromäki sanoo. ”Asiakas hyötyy, kun joku katsoo hänen kiinteistöään kokonaisuutena, hyödyntää vanhan järjestelmän parhaita osia ja uusii ne palat, joista saadaan paras hyöty. Arvostan LeaseGreenin rohkeutta kyseenalaistaa kiinteistöalan vanhoja toimintatapoja ja hyvää otetta projektien toteutuksessa.”

Kesän aikana asennettavien lämpöpumppujen yhteenlaskettu teho kohoaa jopa 600 kilowattiin, mikä vastaa noin sadan tyypillistä omakotitaloa lämmittävän pumpun kapasiteettia. Lämpökaivoja porataan lähes 50 kappaletta. Kiinteistön järjestelmien energiatehokkuutta parannetaan myös valaistuksella, joka modernisoidaan LED-tekniikkaan.

”Yhteistyömme OP Kiinteistösijoituksen kanssa jatkuu ja syvenee hankkeella, joka on hyvin kiinnostava koko energiajärjestelmän ja kiinteistöalan näkökulmasta”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

”OP on tietojemme mukaan ensimmäinen institutionaalinen sijoittaja, joka luopuu merkittävän kokoisessa pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa kiinteistössä kaukolämmöstä. Uskon, että tämä tapaus herättää suurta mielenkiintoa myös muiden vastaavien kiinteistöjen omistajien keskuudessa. Kaukolämpö on energiatehokas tuotantomuoto, mutta sitä tehdään edelleen Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä pääosin fossiilisilla energianlähteillä. Vaihto lämpöpumppuihin kannattaa jo nyt, ja kaukolämmön hinta nousee tulevaisuudessa, kun energialaitokset joutuvat luopumaan kivihiilen käytöstä. OPn esimerkki osoittaa, että energian käyttäjät voivat ottaa aloitteen omiin käsiinsä ja supistaa hiilijalanjälkeään nopeasti toimenpiteillä, jotka ovat taloudellisesti kannattavia.”

Lisätietoja

Kiinteistöpäällikkö Matti Puromäki
OP Kiinteistösijoitus Oy
+358 40 838 1037
matti.puromaki@op.fi

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
LeaseGreen Suomi Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

Takaisin ylös