LeaseGreenin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset – liiketoiminta jatkaa vahvassa kasvussa

LeaseGreen
Kiinteistöjen edistyneiden energiaratkaisujen kysyntä jatkuu selvästi muuta rakentamista voimakkaampana niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

LeaseGreen Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 25.4.2017 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin jatkavina jäseninä Teuvo Rintamäki, Rami Vuola ja Kari Neilimo sekä uutena jäsenenä Seppo Junnila (kuvassa). Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG, joka on ilmoittanut LeaseGreenin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

LeaseGreen on suurten kiinteistöjen energiankäyttöön ja älykkäisiin ratkaisuihin erikoistunut suomalainen cleantech-palveluyritys, joka kasvaa nopeasti. Konsernin liikevaihto kasvoi 14,9 miljoonaan euroon tilikaudella 1.1.-31.12.2016. Tilikauden liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa ja voitto 0,4 miljoonaa euroa. LeaseGreenin yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.

LeaseGreenin hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa puheenjohtajaksi valittiin uudelleen vuorineuvos Kari Neilimo. Neilimo arvioi, että LeaseGreenin palvelujen kysyntä jatkuu vahvana myös kuluvan vuoden aikana:

”LeaseGreen vastaa asiakkaiden tarpeeseen kehittämällä määrätietoisesti liiketoimintaansa sekä rekrytoimalla lisää korkeasti koulutettuja huippuosaajia. Vuoden 2017 aikana palkkaamme yhtiöön 20 uutta diplomi-insinööriä. LeaseGreenin kasvu jatkuu nopeana, ja uusien hankkeiden myynti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylitti 10 miljoonaa euroa.”

LeaseGreenin hallituksen uusi jäsen Seppo Junnila on Aalto-yliopiston kiinteistötalouden professori. Junnila on tutkimustyössään mm. selvittänyt, miten kiinteistöjen energiatehokkuus vaikuttaa niiden tuottoon, markkina-arvoon ja kilpailukykyyn.

”Tutkimustemme mukaan kiinteistöjen energiatehokkuustoimien sijoitetun pääoman tuotto nousee keskimäärin 15 prosenttiin eli kaksin-kolminkertaiseksi kiinteistöjen yleiseen tuotto-odotukseen nähden”, Junnila sanoo.

”Modernisoitujen kiinteistöjen markkina-arvot ja vuokrausasteet ovat korkeampia kuin niiden rakennusten, joihin energiatehokkuusinvestointeja ei ole tehty. On hienoa olla mukana yhtiössä, joka muuttaa tutkijoiden esittämät näkemykset menestyväksi käytännöksi. Kiinteistöjen edistyneiden energiaratkaisujen kysyntä jatkuu selvästi muuta rakentamista voimakkaampana niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.”

LeaseGreen noudattaa vapaaehtoisesti 1.1.2016 voimaan astuneen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. LeaseGreenin hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenet Kari Neilimo, Rami Vuola ja Seppo Junnila ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja hallituksen jäsen Teuvo Rintamäki on riippumaton yhtiöstä. LeaseGreenin perustajaosakkaat Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni omistavat yhteensä noin 67 prosenttia yhtiön osakkeista. Loput osakkeet jakautuvat suomalaisten sijoitusyhtiöiden, henkilösijoittajien, hallituksen jäsenten ja toimivan johdon kesken.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
050 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Juho Rönni
040 824 8780
juho.ronni@leasegreen.fi

 

Takaisin ylös