LeaseGreenin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset – kasvu jatkuu voimakkaana vuonna 2016

LeaseGreen
Energiasaneeraus avaimet käteen -palveluna kiinnostaa ammattimaisia kiinteistönomistajia.

LeaseGreenin varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 21.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Saila Miettinen-Lähde, Teuvo Rintamäki, Rami Vuola ja Kari Neilimo. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG, joka on ilmoittanut LeaseGreenin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

LeaseGreen Group on Suomen johtava energiatehokkuuden palveluyritys. Konsernin liikevaihto kasvoi 7,9 miljoonaan euroon tilikaudella 1.1.-31.12.2015, ja tilikauden voitto oli 0,3 miljoonaa euroa. LeaseGreenin yhtiökokous päätti, ettei päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa. Tilikauden voitto siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous päätti myös yhtiön osakkeiden splitistä eli lukumäärän lisäämisestä niin, että osakkeenomistajat saavat maksutta uusia osakkeita nykyisten omistustensa mukaisessa suhteessa. Jakaminen toteutetaan lisäämällä yhtiön osakkeiden lukumäärää nykyisestä 39 141 osakkeesta 3 914 100 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. Yhtiökokous päätti myös LeaseGreenin yhtiöjärjestyksen toimialakuvauksen (3 §) muuttamisesta, jotta se kuvaisi nykyistä paremmin konsernin rakennetta ja liiketoimintaa:

Yhtiön toimialana on kiinteistötekniikkaan, rakennustekniikkaan, teollisuuden prosesseihin, sähkön ja lämmön tuotantoon ja jakeluun, tele- ja datayhteyksiin, automaatioon, energianhallintaan, uusiutuvan energian tuotantoon ja varastointiin ja kunnallistekniikkaan liittyvä konsultointi-, tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja asennustoiminta sekä edellä mainittuihin liittyvä huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien yhtiöiden keskitetysti hoidettavista tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa muuta rahoitus- ja sijoitustoimintaa.

Vuorineuvos Kari Neilimo jatkaa puheenjohtajana

LeaseGreenin hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa puheenjohtajaksi valittiin uudelleen vuorineuvos Kari Neilimo (kuvassa). Neilimo arvioi, että LeaseGreenin liiketoiminta kehittyy myönteisesti myös vuonna 2016:

”LeaseGreenin energiatehokkuusasiantuntijat tekivät erinomaista työtä viime vuonna, asiakkaat olivat tyytyväisiä ja yhtiö saavutti kaikki tavoitteensa. LeaseGreen on yksi Suomen kovimmista kasvuyrityksistä juuri nyt. Uskon, että se tekee varsinaisen suuren läpimurtonsa markkinoilla tämän vuoden aikana. Niin ikään uskon, että liikevaihdon kasvu jatkuu erittäin voimakkaana. LeaseGreenin hallitus tukee yhtiön toimivaa johtoa liiketoiminnan ja prosessien kehittämisessä. Hallituksen tavoitteena on toimia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.”

LeaseGreen on perustettu vuonna 2013. Yhtiö on toteuttanut energiatehokkuusprojekteja muun muassa Keskolle, S-ryhmälle, Isku-Yhtymälle, Trevian Asset Managementille, IVG Polarille ja Eteralle. Hankkeissa on saavutettu keskimäärin 24 prosentin säästö kiinteistöjen energiakustannuksiin. LeaseGreenin kehittämälle energiatehokkuuspalvelulle on myönnetty useita julkisia tunnustuksia, joista viimeisin on Kiinteistöalan Uroteko -palkinto.

LeaseGreenin perustajaosakkaat Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni omistavat yhteensä noin 70 prosenttia yhtiön osakkeista. Loput osakkeet jakautuvat suomalaisten sijoitusyhtiöiden, henkilösijoittajien, hallituksen jäsenten ja toimivan johdon kesken.

Takaisin ylös