Varma ja LeaseGreen yhteistyöhön: energiatehokkuus parantaa eläkesijoitusten tuottoa

LeaseGreen
LeaseGreen modernisoi työeläkeyhtiö Varman omistamien kauppakiinteistöjen talotekniikkaa Porissa, Seinäjoella ja Joensuussa.

Projektit toteutetaan LeaseGreenin kehittämällä palvelumallilla, joka ei sido asiakkaan pääomaa. Asiakkaan kuukausimaksu jää pienemmäksi kuin hankkeen investointien energiansäästö. Energiatehokkuus rahoittaa itse itsensä.

”Energiatehokkuudella on tärkeä rooli Varman kiinteistöjen kehittämisessä ja viime vuosina se on vain korostunut”, sanoo Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen.

”Olemme löytäneet energiakatselmuksissa sekä pieniä asioita, joiden korjaaminen ei vaadi juurikaan investointeja mutta myös suurempia mahdollisuuksia, jotka ovat johtaneet investointiesityksiin.”

Nyt uudistettavat kolme kiinteistöä ovat ikääntyneitä ja kookkaita vähittäiskaupan kiinteistöjä. Kaikissa kolmessa toimii Iskun myymälä. Pekonen sanoo, että talotekniikan uudistaminen parantaa vuokralaisen työntekijöiden ja asiakkaiden olosuhteita. Vuokralaisen energiakustannukset putoavat ja kiinteistön arvo nousee.

”Projektin toteuttaminen kannattaa ilman muuta, jos sijoitetun pääoman tuotto nousee esimerkiksi 10-15 prosenttiin”, Pekonen sanoo.

”Se pärjää hyvin vertailussa muiden sijoitusinstrumenttien tuottoihin. Tuotto ei ole kuitenkaan ainoa argumentti. Energian säästäminen ja päästöjen vähentäminen on tärkeä asia myös imagollisesti Varman kaltaiselle sijoittajalle.”

Energiaremontti on hyvä sijoitus

Sekä kansainväliset että kotimaiset institutionaaliset sijoittajat ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota toimintansa yhteiskuntavaikutuksiin, päästöihin ja hiiliriskiin. Varma on ensimmäinen suomalainen eläkeyhtiö, joka on määritellyt ja julkaissut oman ilmastopolitiikan. Yhtiön tavoitteena on kehittää sijoitussalkkua niin, että sijoitukset tukevat ilmastopolitiikan globaalia tavoitetta ilmaston lämpenemisen hillitsemisestä korkeintaan kahteen asteeseen.

”Kiinteistöjen energiankulutuksen ja päästöjen hillitseminen LeaseGreenin mallilla on kustannustehokas ratkaisu meille ja olemme vakuuttuneita siitä, että heillä on hyvä osaaminen projektien toteutukseen”, Pekonen sanoo. ”Uskon, että löydämme myös jatkossa mahdollisuuksia yhteistyöhön.”

Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö. Sen sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 41,2 miljardia euroa. Kiinteistösijoitukset muodostivat 9 prosentin osuuden yhtiön salkusta. Varman tavoitteena on pienentää kiinteistösijoitusten hiilijalanjälkeä 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto iloitsee yhteistyön aloittamisesta Varman kanssa:

”Kaikki voittavat. Hankkeen jälkeen omistajalla on salkussaan paremmat kiinteistöt kuin ennen hanketta, vaikka omistaja ei ole sitonut investointeihin yhtään omaa rahaa. Vuokralainen pääsee toimimaan paremmassa työympäristössä, joka kuluttaa aiempaa vähemmän sähköä ja lämpöä.”

“LeaseGreenin insinöörit suunnittelevat ja toteuttavat enemmän kuin mielellään projekteja, joissa on näin paljon järkeä.”

Lue myös Varman tiedote.

Lisätietoja

Toimitilajohtaja Toni Pekonen
Työeläkeyhtiö Varma
040 523 6610
toni.pekonen@varma.fi

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
LeaseGreen Suomi Oy
050 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

Takaisin ylös