Suomalaiset vaativat kaupunkeja vähentämään lämmittämisen päästöjä

LeaseGreen
Vain 18 % pääkaupunkiseudun asukkaista on sitä mieltä, että kaukolämpö pitää tuottaa mahdollisimman halvalla. Koko maassa näin ajattelevien osuus on 25 %.

Suomalaiset haluavat vähentää kiinteistöjen lämmittämisen aiheuttamia päästöjä. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 89 prosenttia kansalaisista toivoo, että kaupungit kiihdyttävät toimia vähäpäästöisen kaukolämmön tuottamiseksi. Tutkimus osoittaa, että suomalaiset ymmärtävät hyvin sen, että fossiilisista polttoaineista irtautuminen vaatii investointeja, jotka vaikuttavat kaukolämmön hintaan.

”Vain 18 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista ajattelee, että kaukolämpö pitäisi tuottaa mahdollisimman halvalla, päästöistä riippumatta”, energiapalveluyhtiö LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

”Koko maassa näin ajattelevien osuus on 25 prosenttia. Tämä on selvä viesti kaikille päättäjille: suomalaiset kiittävät fossiilisia lämmityspolttoaineita pitkästä palveluksesta ja toivottavat uudet puhtaammat ratkaisut tervetulleiksi.”

Kaupungeilta odotetaan kannustusta energiaremontteihin

Suomalaisten suhdetta energiaan, ilmastoon ja omaan talouteen selvitettiin haastattelututkimuksessa, jonka Taloustutkimus toteutti LeaseGreenin toimeksiannosta helmikuun aikana. Tutkimus suoritettiin käyntihaastatteluina. Haastateltujen määrä oli 1011.

Tutkimuksen mukaan kansalaiset toivovat, että kaupungit ottavat myös kiinteistöjen omistajat mukaan lämmityksen päästöjen vähentämiseen:

88 prosenttia suomalaisista toivoo, että kaupungit kannustavat taloyhtiöiden ja toimitilakiinteistöjen omistajia vähäpäästöisiin ratkaisuihin kuten maalämpöön. Vain 28 prosenttia ajattelee, että energialaitosten pitäisi estää taloyhtiöiden omat energiaremontit, jotta kaukolämmön asiakasmäärä ei vähene.

”Energiayhtiöt tekevät hyvää työtä kaukolämmön päästöjen vähentämiseksi”, Mäkipelto sanoo.

”Niiden toimet keskittyvät kuitenkin ymmärrettävästi siihen, mitä voimalaitoksen piipusta tulee. Meidän täytyy saada energian käyttäjien näkökulma mukaan, jotta uudesta energiajärjestelmästä tulee mahdollisimman järkevä niin lämpöä tarvitsevien kuluttajien ja yritysten kuin yhteiskunnankin kannalta. Lämpöpumppuja hyödyntävät energiaremontit tarjoavat kiinteistön omistajille edullisemman tien vähäpäästöiseen lämmittämiseen kuin kaukolämpö. Energiatehokkuus laskee kuluja eikä nosta niitä.”

Vähennetään sekä energian käytön että tuotannon päästöjä

Mäkipellon mukaan energiaremonttien avulla ostoenergian tarve minimoidaan. Useat tuhannet suuret kiinteistöt voivat ryhtyä tuottamaan lämpöä omalla tontilla lämpöpumppujen avulla. Kaukolämpöä tarvitaan kuitenkin myös tulevaisuudessa, koska vain osa taloyhtiöstä ja toimitilakiinteistöistä hyödyntää maalämpöä.

”Paras tulos syntyy, kun päästöjä vähennetään sekä energian kysynnän että tuotannon päässä. Teknologia auttaa meitä kaikkia tässä urakassa, sillä vähäpäästöisten ratkaisujen kannattavuus paranee vuosi vuodelta. Energiaremontit tarjoavat niihin sijoitetulle pääomalle yhtä hyvän tai paremman tuottoennusteen kuin osakesijoitukset – mutta selvästi vähäisemmällä riskillä.”

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
LeaseGreen Group Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen
Taloustutkimus Oy
+358 50 375 9008
juho.rahkonen@taloustutkimus.fi

Takaisin ylös