LeaseGreen uudistaa toimistokiinteistön talotekniikan Helsingin Kannelmäessä

LeaseGreen
Energiasaneeraus leikkaa yli kolmanneksen kaukolämpölaskusta ja johtaa noin neljänneksen sähkönsäästöön.

LeaseGreen uudistaa helsinkiläisen Kiinteistö Oy Sitratie 7:n tekniikkaa. Projektissa modernisoidaan rakennusautomaatiojärjestelmä, uudistetaan ilmanvaihtokoneita ja ilmanvaihdon ohjausta sekä nuohotaan ilmanvaihtokanavat. Tämän lisäksi kiinteistössä lisätään lämpötila- ja olosuhdemittauksia.

”Tavoitteena on parantaa rakennuksen sisäilmaolosuhteita ja pienentää energiankulutusta”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Olosuhteet ja ilman laatu säilyvät tasaisina, kun ilmanvaihtoa ohjataan mittausten ja tarpeen perusteella. Samalla korjausvelka lyhenee ja tulevaisuuden investointitarpeet alenevat.”

Koy Sitratie 7 sijaitsee Helsingin Kannelmäessä, juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1985 ja siihen ovat sijoittuneet mm. Koneyrittäjien liiton ja Liikenneturvan toimistot. LeaseGreenin arvion mukaan nyt toteutettava energiasaneeraus leikkaa yli kolmanneksen kiinteistön kaukolämpölaskusta ja johtaa noin neljänneksen sähkönsäästöön.

”Sitratie 7 on hyvä kiinteistö, joka edustaa oman aikansa tyypillistä rakennustapaa ja tekniikkaa”, Mäkipelto sanoo.

”Kiinteistön lämmitystarve pienenee tuntuvasti tämän projektin jälkeen, koska lämmintä ilmaa ei puhalleta enää taivaalle turhaan ja hallitsemattomasti. Lisäsäästöä syntyy, kun vikakorjausten määrä vähenee. Investointien elinkaaren aikana arvioitu säästö nousee lähes 200 000 euroon, jos kiinteistön käyttötapa säilyy nykyisenkaltaisena.”

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
LeaseGreen Suomi Oy
050 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

Takaisin ylös