Sallila Energia tavoittelee 60 % säästöä pääkonttorin energialaskuun

LeaseGreen
”Me olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen, ja tämä muutos on hyvä tapa hyödyntää edullisia vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.”

Loimaan seudulla toimiva Sallila Energia aloittaa pääkonttorissaan energiatehokkuushankkeen, jonka tavoitteena on kiinteistön energiankulutuksen pienentäminen ja fossiilisen energian käytön minimoiminen lämmityksessä. Projektissa Sallila Energian pääkonttoriin asennetaan kaksi järeää lämpöpumppua, joiden lasketaan leikkaavan rakennuksen energiakustannuksia 60 prosenttia.

”Me olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen, ja tämä muutos on hyvä tapa hyödyntää edullisia vähäpäästöisiä vaihtoehtoja”, Sallila Energian toimitusjohtaja Janne Vettervik (kuvassa) sanoo.

Yhtiön pääkonttoria ja sen yhteydessä olevaa varastorakennusta on aiemmin lämmitetty pääsääntöisesti sähköllä. Öljyä on käytetty vuoden kylmimpinä kuukausina huipputehon tuotantoon. Rakennusten tilavuus on yhteensä noin 12 000 m3. Päävastuun niiden lämmittämisestä ottavat nyt ilma-vesilämpöpumput, jotka tuottavat yhteensä 128 kW tehon. Vanhat öljykattilat jätetään varajärjestelmäksi.

Toimitusjohtaja Vettervikin näkemyksen mukaan öljyn maailmanmarkkinahinta tuskin palaa lähivuosina aiempiin huippulukemiin. Kymmenen vuoden kuluttua tilanne voi kuitenkin olla toinen. Vettervik muistuttaa, että fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen kohdistuu kaikkialla maailmassa kovia paineita. Tämä saattaa johtaa jo alkavalla hallituskaudella kevyen polttoöljyn veronkorotuksiin Suomessa, joka verottaa lämmitysöljyä selvästi lempeämmin kuin Ruotsi.

”En usko, että verottaja haluaa tukea pientä öljyn erillistuotantoa kovin pitkään. Öljylämmittäjän veroriski on noussut minusta selvästi. Valtio tarvitsee kipeästi uusia verotuloja ja päättäjät saattavat laskea niinkin, että markkinahinnan pudotus tarjoaa tilaa veronkorotuksille.”

Lämpöpumppu tehostaa energiankäyttöä

Sallila Energian lämpöpumppuinvestoinnin toteuttaa energiatehokkuuteen erikoistunut palveluyritys LeaseGreen. Hankkeen kustannukset veloitetaan kuukausimaksulla, joka on pienempi kuin investoinneilla saavutettava energiansäästö. Sopimuskauden kesto on 84 kuukautta. LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo, että energiansäästö on energian tuottajan ja käyttäjän yhteinen etu:

”Kallisarvoisen energian jalostusarvo nousee, kun siitä otetaan paras hyöty irti. Käyttäjän kustannukset pienenevät, energiankäytön hyväksyttävyys paranee ja toimiala kehittyy voimakkaasti. On myös kansantalouden kannalta hyvä asia, että älykkäiden pumppuratkaisujen rooli lämmityksessä kasvaa ja tuontiöljyn kulutus vähenee.”

LeaseGreen Group on Suomen johtava kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittäjä. LeaseGreenin asiantuntijat ovat olleet toteuttamassa lähes 100 energiatehokkuushanketta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. LeaseGreen sai huhtikuussa kunniamaininnan Vuoden Ilmastoteko -kilpailussa, jonka järjesti Energiateollisuus ry.

Sallila Energia -konserni hankkii, myy ja siirtää sähköä Loimaan seudulla. Konserni työllistää noin 80 henkilöä ja se täytti viime vuonna 100 vuotta. Sallila Energian liikevaihto oli juhlavuonna 29,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,1 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
LeaseGreen Group Oy
+358 50 370 4092

Takaisin ylös