LeaseGreen rekrytoi myyntipäällikön Jyväskylään

LeaseGreen
Etsimme kasvavaan joukkoomme Jyväskylän yksikköömme myyntipäällikköä vastaamaan teollisuussegmenttimme myynnistä.

Vastuualueet

Tehtävään valittava henkilö tulee vastaamaan LeaseGreenin teollisuusasiakkaiden myynnistä ja heille tuotettavista energiatehokkuusprojekteista.

Myyntipäällikön vastuualueisiin kuuluvat erilaiset asiakasprojektit myynnin ja tuotettavien palveluratkaisuiden näkökulmasta. Merkittävimmät asiakkaamme ovat yksityisen sektorin toimijoita, jotka hallinnoivat eri teollisuuden kiinteistöjä.

Myyntityö on pääosin niin sanottua asiantuntijamyyntiä, jossa asiakkaille etsitään konseptoitujen ratkaisuiden avulla kiinteistöihin ja prosesseihin energiasäästöjä. Tehtävässä olennaista on uusien asiakkaiden hankkiminen sekä pitää nykyiset asiakkaat tyytyväisenä.

Kasvavassa organisaatiossa on myös hyvät mahdollisuudet päästä luomaan malleja ja toimintatapoja tulevaisuutta varten. Maantieteellinen vastuualue on asiakkaista riippuen koko Suomi, poislukien pääkaupunkiseutu.


Vaadittu aiempi, koulutus, kokemus ja osaaminen

Insinööri / DI / KTM , sopiva koulutustausta on esimerkiksi energiatuotannon / rakennustekniikan / konetekniikan tai tuotantotalouden koulutusohjelmista

Työkokemusta vaativasta projektityöskentelystä (investointi), mielellään kokemusta myös ratkaisumyynnistä erityisesti teollisuuden eri sektoreilla. Sopiva työkokemustausta on esimerkiksi teollisuuden, kunnossapidon, kiinteistöhuollon tai energiatekniikan parista.

Vaatimuksena teollisuuden prosessien tunteminen. Eduksi katsotaan osaaminen energiantuotannosta, talotekniikasta, lämpöpumpuista ja jäähdytystekniikasta.


Sinulle tiedossa olevat haasteet:

Tehtävässä menestyminen vaatii halua kasvaa alan huipputekijäksi, menestyä ja toimia asiakkaiden kanssa aktiivisesti. Olennaista on nähdä asiakkaiden näkökulmasta konseptimyynnin kokonaisuus ja pystyä tarjoamaan parhaat toimintatavat teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Tehtävässä vaaditaan teknistä osaamista teollisuuden myynnistä ja/tai energiatuotannosta sekä ratkaisumyynnin vankkoja taitoja.

Asiakkaat ovat pääosin isojen yritysten korkeinta johtoa, joten sinulla ei ole “herranpelkoa” vaan pystyt neuvottelemaan sujuvasti isoista päätöksistä.

Kokonaisuuksien hahmottaminen ja halu löytää teknis-taloudellisesti kannattavimmat toimenpiteet asiakkaan kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi

Tehtävässä täytyy pystyä auttamaan asiakasta löytämään heille parhaiten sopivat ratkaisut. Ratkaisuiden teknisessä suunnittelussa auttaa muu tiimi, mutta ymmärrys erilaisista energiatuotannon mahdollisuuksista helpottaa työtä huomattavasti

Alan uusien ja teknisesti hyvien ratkaisujen siirtäminen käytäntöön. Haemme aina asiakkaalle elinkaarihyötyjen kautta parasta mahdollista ratkaisua.

Takaisin ylös