LeaseGreen toteutti lämmitystapamuutoksen Oripään kunnalle

LeaseGreen
Kunnantalon ja koulukeskuksen öljylämmitys korvattiin lämpöpumppujen ja aurinkosähkön yhdistelmällä.

Varsinais-Suomessa sijaitseva Oripään kunta investoi vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Suurten kiinteistöjen energiajärjestelmien modernisointiin erikoistunut LeaseGreen on toteuttanut Oripäähän uuden lämpöpumppuratkaisun, joka korvaa kunnantalon ja koulukeskuksen lämmöntarpeesta aiemmin huolehtineen öljylämmityksen. Samalla kunnantalon katolle asennettiin aurinkosähköpaneelit.

Oripään kunnantalon uuden energiajärjestelmän ytimessä on neljä kappaletta 20 kW ilma-vesilämpöpumpppua. Aurinkopaneelien kapasiteetti on 23 kWp. Vanha toimiva öljykattila jätettiin paikoilleen, sen tehtävänä on käyttöveden ja huipputehon tuottaminen lämmitysverkostoon vuoden kylmimpinä päivinä. Lämpöpumput ovat entuudestaan tuttuja Oripään kunnanjohtaja Pekka Pajulle:

”Kaikki lähtee liikkeelle rahasta ja toimintavarmuudesta”, Paju sanoo.

”Olemme aiemmin investoineet maalämpöön, mutta tutkittuamme erilaisia vaihtoehtoja päädyimme siihen tulokseen, että ilma-vesilämpöpumppu on taloudellisesti edullisin ratkaisu. Sillä on lyhyin kuoletusaika.”

Uusi energiajärjestelmä otettiin Oripäässä käyttöön elokuussa. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen aurinkosähköjärjestelmä on tuottanut sähköä 3300 kWh, mikä on käytännössä yhtä paljon kuin lämpöpumppujen sähkönkulutus samalla ajanjaksolla. Kunnantaloa ja koulukeskusta on siis lämmitetty tänä syksynä aurinkosähköllä.

“Valtion ja kuntien pitää näyttää esimerkkiä”

Pekka Pajun mukaan öljylämmityksen siirtäminen reservitehtäviin leikkaa Oripään kunnan energialaskua noin 25 000 eurolla vuodessa. Lämpöpumppuinvestoinnin takaisinmaksuaika on noin 6 vuotta ja aurinkosähköjärjestelmän noin 11–12 vuotta.

”Aurinkosähköllä on pitkä kuoletusaika, mutta järjestelmän odotettu käyttöikäkin on 30 vuotta. Suomi haluaa päästä fossiilisista polttoaineista eroon, ja minusta nimenomaan valtion ja kuntien pitää näyttää tässä asiassa esimerkkiä. Lämpöpumppu on öljyä järkevämpi ratkaisu lämmitykseen aina, kun kaukolämpöä ei ole saatavilla.”

Paju sanoo, että lämpöpumppuratkaisun tilaaminen kokonaisurakkana LeaseGreeniltä on järkevä toimintamalli pienelle kunnalle, jonka oma organisaatio on tehostettu hyvin pieneksi.

”Me joudumme käyttämään paljon ostopalveluita, ja vaikka sanoin että joudumme, niin ei se ole välttämättä lainkaan huono asia. Lopputulos on usein parempi, kun hyödynnämme asiantuntijoita, jotka hallitsevat oman kapean sektorinsa paremmin kuin itse voisimme koskaan sitä hallita. Tämä investointi on ollut minulle ja Oripään kunnalle erittäin vaivaton tapaus.”

Lisätietoja

Kunnanjohtaja Pekka Paju
Oripään kunta
+358 50 053 1862
pekka.paju@oripaa.fi

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
LeaseGreen Suomi Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

Takaisin ylös