LeaseGreenin selvitys: Kunnat voisivat leikata energialaskuaan jopa 2,5 miljardilla eurolla

LeaseGreen
Suomen kunnat voisivat säästää lähes 150 miljoonaa euroa vuodessa kiinteistöjen talotekniikkaa kehittämällä.

Energian kulutusta leikkaavien ja sisäilman laatua parantavien investointien kustannussäästöt nousisivat jopa 2,5 miljardiin euroon 15 vuoden elinkaaren aikana. Tiedot käyvät ilmi energiatehokkuuteen erikoistuneen palveluyrityksen LeaseGreenin selvityksestä.

”Säästettävissä olevalla summalla voidaan palkata päiväkoteihin lähes 5000 lastenhoitajaa”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Kunnat voivat vapauttaa resursseja energiankäytöstä toteuttamalla energiatehokkuusprojektit palvelumallilla, joka ei sido kuntien omaa pääomaa. Energiansäästö niin sanotusti maksaa investoinnit, joita säästöjen saavuttamiseen tarvitaan.”

Energian tuhlaus jatkuu kuntakiinteistöissä

Mäkipellon mukaan investointivarojen puute on keskeinen energiatehokkuushankkeiden käynnistämisen este. Kun pääomaa ei ole, energian tuhlaus jatkuu, kiinteistöjen kunto heikkenee ja korjausvelka kasvaa. Kannattavatkin investoinnit jäävät tekemättä.

”Toinen ongelma liittyy urautuneisiin toimintatapoihin ja varovaisuuteen. Kun kunta ei tee mitään, se ota myöskään riskejä. Jos jotakin tehdään, niin mahdollisimman vähän ja mahdollisimman halvalla. Hankintalakikin ohjaa kuntien päättäjiä sirpaleisiin taloteknisiin projekteihin ja halpaa hankintahintaa painottaviin investointeihin.”

Kuntien omistamien kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä noin 40 miljoonaa neliömetriä ja ne käyttävät noin 8000 GWh sähköä ja lämpöä vuodessa. Kuntien vanhentuneet palvelurakennukset kuuluvat Mäkipellon mukaan Suomen rakennuskannan heikoimpiin osiin. Home- ja kosteusongelmat ovat yleisiä.

”Vain yhdessä kymmenestä koulussa on sekä energiatehokas ilmanvaihto että terveellinen sisäilma. Kunnat hoitavat nyt tätä ongelmaa kolmella tavalla: ne vuokraavat parakkikouluja, leikkaavat palveluja ja nostavat kuntalaisten veroprosentteja. Tämä kierre pitäisi saada katkaistua mahdollisimman nopeasti.”

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
LeaseGreen Group Oy
+358 50 370 4092

Takaisin ylös