LähiTapiola-ryhmä teki sijoituksen LeaseGreeniin

LeaseGreen
LähiTapiolan sijoitusjohtaja Juha Malm: ”Haluamme sijoittaa hyviin suomalaisiin kasvuyrityksiin.”

LeaseGreenin omistajapohja on laajentunut. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ovat hankkineet omistukseensa yhteensä viiden prosentin osuuden LeaseGreen Group Oy:n osakkeista. LähiTapiolan sijoitusjohtaja Juha Malm kertoo, että sijoituksen taustalla on LeaseGreenin nopea kasvu ja tulevaisuudennäkymät.

”LähiTapiola haluaa olla mukana omistamassa hyviä suomalaisia kasvuyrityksiä, ja LeaseGreenillä on erinomaiset mahdollisuudet kasvuun myös tulevaisuudessa”, Malm sanoo.

”Suuri osa suomalaisista toimitilakiinteistöistä tulee nyt siihen vaiheeseen, jossa talotekniikan modernisointi on joko taloudellisesti kannattavaa tai suorastaan välttämätöntä, jos kiinteistöjen kilpailukyky halutaan säilyttää. Energiatehokkaat ja älykkäät investoinnit tarjoavat kiinteistöjen omistajille usein erinomaisen tuoton. Digitaaliset ratkaisut tehostavat kiinteistöjen valvontaa ja kunnossapitoa.”

Juha Malmin mukaan kiinteistöjen käyttäjien vaatimukset ovat nousseet sisäilman laatuun liittyvän keskustelun myötä:

”Teknistä käyttöikää voi hyvinkin olla jäljellä, mutta jos ilmanvaihto ja lämmönjako ei vastaa sitä, mitä uudet kiinteistöt pystyvät tarjoamaan, talon vuokrattavuus heikkenee. Kilpailu asiakkaista on kovaa Suomen toimitilamarkkinoilla ja se kiristyy entisestään, kun rahoituskustannukset aikanaan kääntyvät nousuun. Ne kiinteistöt, joista ei pidetä huolta, tyhjentyvät. Omistaja menettää kassavirran, ja jäljelle jäävät vain kulut.”

LeaseGreen on erikoistunut suurten kiinteistöjen energiajärjestelmien ja talotekniikan modernisointeihin. Kauppalehti nosti aiemmin tänä vuonna toteutetussa selvityksessään LeaseGreenin Suomen nopeimmin kasvavien kasvuyhtiöiden joukkoon. Yhtiön myynti kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla 70 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuonna 2016 liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa.

LähiTapiola-ryhmä on yksi Suomen suurimmista institutionaalisista sijoittajista noin 9 miljardin euron sijoitusvarallisuudellaan. Kiinteistöomistusten osuus on noin 20 prosenttia koko salkusta.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja LeaseGreen aloittivat keväällä 2017 yhteistyön, jonka tavoitteena on LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoimien kiinteistöjen energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian tuottaminen kiinteistöjen omilla tonteilla. Yhteistyön ensimmäiset kohteet sijaitsevat Helsingin Vallilassa (Elimäenkatu 12-16) ja ydinkeskustassa (Mikonkatu 13, kuvassa).

”LeaseGreenin toteuttamat hankkeet ovat taloudellisesti hyvin kannattavia omistajalle”, Juha Malm sanoo.

”LeaseGreen on keskittynyt energiatehokkuuteen ja pystynyt erottautumaan kiinteistöalalla toimivista suuremmista taloista, jotka tekevät kaikkea mahdollista. Myös yhtiön hallitus ja governance-asiat edustavat hyvää tasoa.”

Malmin mukaan energiatehokkuuden kehittämisellä ja kiinteistökannan tuottamien päästöjen hillitsemisellä on tärkeä rooli myös LähiTapiolan vastuullisuustyössä.

”Vastuullisuuskysymyksiin on kiinnitetty viime vuosina laajasti huomiota Suomessa, ja meilläkin nämä asiat alkavat olla hyvällä tasolla. Vastuullisuuden vaikutusta sijoitustoimintaan on varsin vaikea mitata, mutta yleisellä tasolla voidaan sanoa, että vastuullinen toiminta ei ainakaan heikennä sijoitusten tuottoa. Vastuullisuus näyttää tuovan mukanaan vakautta ja vähentävän maineriskejä.”

LeaseGreenin talous- ja rahoitusjohtaja Juho Rönni sanoo, että LähiTapiola-ryhmän sijoituksen myötä yhtiön omistuspohja laajenee yhdellä Suomen merkittävimmistä institutionaalisista sijoittajista:

”Jatkamme pitkäjänteistä työtämme asiakkaiden kiinteistökannan kehittämiseksi. Tavoitteemme on kasvaa jatkossakin ripeästi, ja otamme kuluvana vuonna ensimmäiset askeleet kansainvälisillä markkinoilla. Olemme erittäin iloisia LähiTapiolan sijoituksesta, ja nyt omistuspohjamme on entistäkin vahvempi. Se tarjoaa yhtiölle erinomaisen lähtökohdan tulevien vuosien kasvulle.”

Lisätietoja

Sijoitusjohtaja Juha Malm
LähiTapiola
+358 50 594 3473
juha.malm@lahitapiola.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Juho Rönni
LeaseGreen Group Oy
+358 40 824 8780
juho.ronni@leasegreen.fi

Takaisin ylös