Energiaviisaat ratkaisut pienentävät uuden Isku Centerin hiilijalanjälkeä 90 prosenttia

LeaseGreen
Isku Centerin energiatalous perustuu poikkeuksellisen tehokkaaseen maalämpöjärjestelmään.

Isku-Yhtymä on uudistanut täydellisesti Lahdessa sijaitsevan entisen tehdaskiinteistönsä. LeaseGreen suunnitteli ja toteutti uuteen Isku Centeriin avaimet käteen -toimituksena uuden energiajärjestelmän, joka leikkaa kiinteistön CO2-päästöjä jopa 90 prosenttia vastaavissa rakennuksissa käytettävään tekniikkaan verrattuna.

”Vastuullisuus ja kestävä kehitys kuuluvat Isku Centerin peruskiviin”, Iskun laatu- ja ympäristöjohtaja Hanna Eskola (kuvassa) sanoo. ”Kiinteistön sydämeen on asennettu uusi energiajärjestelmä, joka yhdistää huippuluokan energiatalouden, hyvän sisäilman ja erittäin pienen hiilijalanjäljen. Me kutsumme tällaista kokonaisuutta energiaviisaudeksi. Se on vielä enemmän kuin energiatehokkuus.”

Yrityskeskus Isku Centerissä toimivat Iskun pääkonttori, taloushallinnon asiantuntijayritys Accountor ja jäähdytysteknologiaan erikoistunut Huurre. Tällä viikolla massiiviseen kiinteistöön muutti LAMK eli Lahden Ammattikorkeakoulu. Isku Centeristä tulee LAMKin uusi kampus. Kiinteistöön muuttavat pian myös logistiikkayhtiö Niemi ja it-yritys CGI.

”Kehitämme Isku Centeristä Päijät-Hämeen vetovoimaisimman business campuksen ja kutsumme mukaan kaikki yritykset, jotka arvostavat inspiroivia tiloja, erinomaisia palveluita ja vastuullista toimintaa”, Hanna Eskola sanoo.

Maalämpö vastaa lämmöstä ja viileästä, kaukolämpö jää tukitehtäviin

Isku Centerin energiatalous perustuu poikkeukselliseen tehokkaaseen maalämpöpumppujärjestelmään, joka huolehtii sekä kiinteistön lämmityksestä että jäähdytyksestä. Kiinteistön katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottamaa sähköä käytetään mm. kiinteistön jäähdytykseen ja sähköautojen lataukseen. Lämpöpumppujen kapasiteetti on 3 x 350 kW, mikä vastaa yli sadan omakotitalon maalämpöpumpun tehoa. Kaukolämpö jää lämpöpumppujen tueksi: se tuottaa vuoden kaikkein kylmimpinä päivinä tarvittavat huipputehot.

”Kaikki on suunniteltu siten, että energiatalous, hyvät sisäilmaolosuhteet ja pienet CO2-päästöt ovat mahdollisimman hyvässä tasapainossa keskenään”, uuden energiajärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavan LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

”Ainutlaatuista on energian käytön ja paikallisen tuotannon saumaton yhteispeli, jonka ansiosta voimme minimoida ulkopuolelta hankittavan ostoenergian tarpeen. Tämä pienentää sekä kustannuksia että päästöjä. Isku Centerille haetaan huippuluokan ympäristösertifikaattia ja sähkönsä se hankkii vihreistä lähteistä: tuuli-, vesi- ja bioenergian tuottajilta.”

Resurssitehokkuus on vastuullisuutta

Laatu- ja ympäristöjohtaja Hanna Eskolan mukaan Isku korostaa kaikessa toiminnassaan resurssitehokkuuden ja vastuullisuuden periaatteita. 90-vuotisjuhliinsa valmistautuva yritys on äskettäin modernisoinut Isku Centerin naapurissa sijaitsevan tehtaansa tuotannon ja kiinteistötekniset järjestelmät – viimeksi mainitut niin ikään yhteistyössä LeaseGreenin kanssa. Uudet energiaratkaisut ovat leikanneet tehtaan energiankulutusta lähes 50 prosenttia.

”Vastuullisuus tarkoittaa meille myös terveellisiä, kestäviä ja kestävää kehitystä tukevia materiaalivalintoja sekä jätehuoltoa”, Eskola kertoo.

”Olemme siirtyneet käyttämään liuotinvapaita pintakäsittelyaineita ja vesiohenteisia verhoiluliimoja, emmekä siksi enää tarvitse toimintaamme ympäristölupaa. Kaiken käyttämämme puun alkuperä varmistetaan, ja kalustelevyn ja vanerin ostot on keskitetty Suomeen. Isku ei halua tehdä asioita pelkästään lakien ja pykälien mukaan vaan ylittää ne. Uskomme vahvasti siihen, että vastuullinen liiketoiminta on myös kannattavaa liiketoimintaa.”

Lisätietoja

Laatu- ja ympäristöjohtaja Hanna Eskola
Isku-Yhtymä Oy
+358 44 792 3263
hanna.eskola@isku.fi

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
LeaseGreen Group Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

Takaisin ylös