LeaseGreen liittyy Helsingin ilmastokumppaniksi ja haastaa kunnat energiansäästöön

LeaseGreen
Energiatehokkuuden palveluyritys LeaseGreen haastaa Helsingin kaupungin energiatehokkuushankkeeseen, jonka tavoitteena on säästää 12 prosenttia kaupungin omistamien kiinteistöjen energiakustannuksista.

LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto ehdottaa, että laaja energiasaneeraus toteutetaan siten, ettei Helsingin tarvitse käyttää projektiin omia investointivarojaan.

”Me voimme tehostaa kiinteistöjen energiankäyttöä kuukausimaksuun perustuvalla palvelulla, joka pienentää omistajan kustannuksia. Samalla parannamme kiinteistöjen käyttäjien viihtyvyyttä, modernisoimme talotekniikkaa sekä pienennämme korjausvelkaa ja ilmastopäästöjä.”

LeaseGreenin liiketoiminnan ydin on ammattimaisille kiinteistönomistajille tarjottava energiasaneeraus avaimet käteen -palveluna.

Yhtiön ehdotus on mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit-ohjelmassa, johon on liittynyt jo yli 50 suurta yritystä. Toiseksi ilmastotavoitteekseen LeaseGreen on asettanut yli 100 uuden energiatehokkuushankkeen käynnistämisen Suomessa vuoden 2015 aikana. LeaseGreenin talous- ja rahoitusjohtaja Juho Rönni (kuvassa) ja Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen allekirjoittivat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän sitoumuksen viime viikolla. Ilmastokumppaneihin liittyivät samassa tilaisuudessa myös mm. Finnair, Helen, HUS, Neste Oil ja SRV.

Energiasaneeraus parantaa taloutta

Juho Rönni sanoo, että energiankäytön tehostaminen on yksi parhaimmista keinoista kuntien taloushaasteiden hallitsemiseen.

“Energiatehokkuuden mahdollisuudet tunnetaan hyvin, ja hankkeiden onnistumisen todennäköisyys on korkea, kun työt suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaasti. Tämä säästäminen mahdollistaa eikä kurjista.”

Rönnin mukaan toteuttamiskelpoisia energiatehokkuuskohteita löytyy kaikista 317 Suomen kunnista. Helsingin kaupunginhallitus on luvannut selvittää energiatehokkuuden mahdollisuudet ennen seuraavan suurvoimalan investointipäätöstä.

“Toivomme, että Helsingin johdolla kaikki Suomen kunnat ottavat hyödyt irti energiankäytöstä, jotta välttämättömistä palveluista ei tarvitse säästää niin paljon.”

Lisätietoja

Talous- ja rahoitusjohtaja Juho Rönni
LeaseGreen Group Oy
+358 40 824 8780
juho.ronni@leasegreen.fi

Takaisin ylös