Uusi rahasto sijoittaa energiatehokkuuteen – LeaseGreen ja Sitra yhteistyöhön

LeaseGreen
Suomen ensimmäiseen energiatehokkuusrahastoon ovat sijoittaneet varojaan Sitra ja joukko yksityisiä sijoittajia.

Energiatehokkuuden palveluyritys LeaseGreen on kehittänyt uuden innovatiivisen sijoitusmuodon, jonka avulla rahoitetaan tehokasta energiankäyttöä edistäviä investointeja kiinteistöissä.

”Lanseeraamamme rahastokonsepti on täysin uudenlainen työkalu energiatehokkuustoimenpiteiden käynnistämiseen”, LeaseGreenin talous- ja rahoitusjohtaja Juho Rönni sanoo.

”Teknologian kehitys ja energian loppukäyttäjähinnan nousu ovat johtaneet siihen, että energiansäästö on entistäkin järkevämpää. Suurin säästöpotentiaali on pienissä puroissa: kiinteistöissä ja liiketoimintojen rajapinnoissa. Tavoitteenamme on jouduttaa reippaasti investointeja energiatehokkuuteen.”

NegaWatt Energiatehokkuusrahasto 1 Ky aloittaa sijoitustoiminnan välittömästi. Sen tavoitteena on myös demonstroida uutta toimintamallia seuraavan rahaston potentiaalisille sijoittajille. NegaWatt Energiatehokkuusrahasto 2 Ky aloittaa toiminnan vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla. LeaseGreenin kokonaistavoitteena on sijoittaa 100 miljoonaa euroa energiatehokkuuteen vuosina 2014–2016.

”NegaWatt-rahasto on tärkeä rahoitusinnovaatio, joka voi vauhdittaa merkittävällä tavalla pääomien kanavoitumista kiinteistöjen energiatehokkuuteen”, sanoo Sitran liiketoiminnan kehityksestä ja rahoituksesta vastaava johtaja Sami Tuhkanen.

”Sitra lähti mukaan ensimmäisen rahaston ankkurisijoittajaksi, koska näemme, että rahasto sopii varsin hyvin Sitran tavoitteisiin resurssiviisaasta ja hiilineutraalista yhteiskunnasta. Lisäksi rahasto on hyvä esimerkki vastuullisesta sijoituskohteesta, koska sen avulla voidaan parantaa kansantalouden kilpailukykyä, vähentää riippuvuutta energian tuonnista ja pienentää hiilidioksidipäästöjä.”

Lisätietoja

Talous- ja rahoitusjohtaja Juho Rönni
LeaseGreen Group Oy
+358 40 824 8780
juho.ronni@leasegreen.fi

Takaisin ylös