LeaseGreen saavutti huipputuloksen asiakastyytyväisyydessä

LeaseGreen
Yhdeksän kymmenestä LeaseGreenin asiakkaasta ajattelee, että yhteistyö edistää  liiketaloudellisten tavoitteiden toteutumista hyvin.

Energiapalveluyhtiö LeaseGreenin asiakastyytyväisyys on säilynyt korkealla tasolla vuonna 2017.  Tutkimusyhtiö Innolinkin tekemän tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä LeaseGreenin asiakkaasta oli sitä mieltä, että projektit ovat onnistuneet hyvin (70 prosenttia) tai erittäin hyvin (20 prosenttia).

Lähes seitsemän kymmenestä LeaseGreenin asiakkaasta suosittelisi erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti yhtiön palveluja kollegoilleen.

LeaseGreenin projektipäälliköt Olli Aaltomaa (kuvassa vasemmalla) ja Timo Vihavainen ovat onnistuneet myös asiakasuskollisuuden vahvistamisessa. Asiakasuskollisuuden mittaamiseen käytettävä NPS-suositteluindeksi oli 60.

”Olemme iloisia tästä tuloksesta, koska asiakastyytyväisyys on meille vielä tärkeämpi asia kuin liiketoiminnan nopea kasvu”, sanoo LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

”Kova kasvu lisää tietysti projektien hallintaan liittyviä haasteita, ja täydelliseen suoritukseen on vielä matkaa.”

Innolink selvitti LeaseGreenin asiakkaiden kokemuksia puhelinhaastatteluilla lokakuussa. Tutkimus perustuu 51 vastaukseen. Se osoitti, että 98 prosenttia asiakkaista valitsisi LeaseGreenin palvelun uudelleen tai pitää mahdollisena asiakassuhteen jatkamista.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten tyytyväisiä LeaseGreenin asiakkaat ovat energiatehokkuushankkeiden onnistumiseen. Hankkeissa on parannettu ja uudistettu muun muassa kiinteistöjen automaatiota, ilmanvaihtoa, lämmitystä, jäähdytystä, sähköjärjestelmiä, valaistusta ja vesijärjestelmiä.

Talous edellä

LeaseGreenin tavoitteena on vähentää kiinteistöjen energiankulutusta ja parantaa kiinteistöissä työskentelevien ihmisten olosuhteita. Investoinnit näkyvät energialaskun pienenemisen lisäksi siinä, että kiinteistöjen arvo nousee.

Valtaosa (86 prosenttia) LeaseGreenin asiakkaista oli sitä mieltä, että yhteistyö LeaseGreenin kanssa edistää heidän liiketaloudellisten tavoitteidensa toteutumista erittäin hyvin tai melko hyvin.

Asiakkailla on yleensä korkeat odotukset, kun he aloittavat yhteistyön LeaseGreenin kanssa. Projektit saivat asiakkailta pääsääntöisesti erinomaisen tai hyvän arvion.

LeaseGreen sai asiakkailtaan parhaat arvosanat osaamisesta (4,4), asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä (4,3) ja toimitusvarmuudesta (4,1), kun arvosteluasteikko oli 1–5. Heikoin osa-alue oli käyttöönotto ja luovutus (3,9).

”Haluamme olla avoimia ja vakuutamme, että tulemme kiinnittämään huomiota toiminnan kaikkiin osa-alueisiin, varsinkin niihin, joissa jäimme selvästi vitosen tasosta”, Tomi Mäkipelto sanoo.

Kasvu tuo haasteita

LeaseGreenin toiminta kasvaa vahvasti. Yhtiö on laajentunut vuoden lopulla Ruotsiin, ja sen tavoitteena on saada johtava asema suur-Tukholman alueella. Tänä vuonna yhtiön liikevaihto kohoaa yli 20 miljoonaan euroon, kun viime vuoden liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa.

Kasvun myötä yhtiö on palkannut paljon uusia työntekijöitä. Eteran tekemän tutkimuksen mukaan leasegreeniläiset viihtyvät töissä selvästi keskivertosuomalaisia paremmin.

”LeaseGreenin henkilöstön tyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla. Kokonaistulosten ja Hyvä työelämä -indeksin perusteella yritys on kärkijoukossa kaikista meidän tänä vuonna tutkimistamme yrityksistä”, kertoo työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Taina Muukka Eterasta.

Työntekijät kokevat työyhteisön hengen hyväksi, luottavat johtoon ja ovat sitoutuneita. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista suosittelee LeaseGreeniä työnantajana. Niin sanottu NPS-suositteluindeksi on 80.

”Suositteluluvut ovat poikkeuksellisen hyviä. LeaseGreen on niiden osalta viiden parhaan viime vuosina tutkimamme yrityksen joukossa”, Muukka kertoo.

”Vastauksissa kiiteltiin paljon matalaa organisaatiota ja helposti lähestyttäviä johtajia. Ne ovat asioita, jotka tukevat arjen kiireessä henkilöstön jaksamista työssä ja stressin hallintaa.”

Eteran tekemään Hyvä työelämä -tutkimukseen vastasi 41 LeaseGreenin työntekijää eli 89 prosenttia henkilökunnasta. Tutkimus tehtiin loka-marraskuussa 2017.

LeaseGreen on Suomen johtava energiapalveluyhtiö. Yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 50 talotekniikan asiantuntijaa. LeaseGreenin kehittämälle palvelumallille on myönnetty useita julkisia tunnustuksia, ja syksyllä LeaseGreenin yrittäjät Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni palkittiin vuoden 2017 nuorina kasvuyrittäjinä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
LeaseGreen Suomi Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

Takaisin ylös