Asenne erottaa tekniikan huiput

LeaseGreen
LeaseGreen rekrytoi uusia työntekijöitä Piilaaksossa suositun kiihdytetyn oppimisen avulla. Energian ja innostuksen lisäksi uudet työntekijät tuovat mukanaan uutta näkemystä alalle. 

LeaseGreenissä aloitti lokakuussa yhdeksän uutta energiatehokkuuden asiantuntijaa. He ovat valmistuneet LeaseGreenille suunnitellusta koulutusohjelmasta.

”Rekrytointimielessä tämä on ollut meille hieno mahdollisuus”, kertoo projektista vastannut johtaja Ari Taiponen LeaseGreeniltä. ”Olemme saaneet motivoituneita ja innostuneita työntekijöitä, joilla on vahva kyky oppia uutta.”

LeaseGreenin tarpeisiin suunniteltu kurssi on ainutlaatuinen, sillä vastaavaa yhdelle yritykselle räätälöityä energiatehokkuuden koulutusohjelmaa ei ole Suomessa aikaisemmin toteutettu. Academyn toteuttamassa koulutuksessa on kyse kiihdytetystä oppimisesta tai täsmäkoulutuksesta. Menetelmää käytetään paljon esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Piilaaksossa. Alkunsa se on saanut IT-alalta.

Käytännössä kyse oli 12 viikon tiiviistä koulutuspaketista, jonka lisäksi opiskelijat tutustuivat muihin leasegreeniläisiin ja käytännön töihin. Ideana oli, että kaikki koulutuksen läpäisseet työllistyvät LeaseGreenille eri tehtäviin.

Koulutukseen tuli peräti 400 hakemusta, joiden joukosta valittiin monivaiheisten testien ja haastattelujen jälkeen koulutukseen yhdeksän osallistujaa. Heidän motivaatiotaan ja asennettaan koeteltiin koulutuksen aikana viikoittain. Esimerkiksi viikkotentin läpäiseminen oli edellytyksenä koulutuksessa jatkamiselle.

”Meillä oli pitkät päivät ja paljon asiaa opeteltavana koko ajan”, kertoo LeaseGreenin tuore tekninen asiantuntija Ville Sailavuo (kuvassa vasemmalla).

”Kokonaisuus oli minusta haastava mutta hyvä. Kaikki olivat tosi sitoutuneita koulutukseen, ja meillä oli porukassa tosi hyvä ryhmähenki.”

Aikaisemmin sähköasentajaksi ja rakennusmestariksi (amk) kouluttautunut 35-vuotias Sailavuo oli kurssin seniori. Energiatekniikka ja energiatehokkuus olivat kiinnostaneet häntä jo pidempään. LeaseGreenin toteutustiimissä Sailavuo pystyy hyödyntämään myös aiempaa työkokemustaan.

”Ensimmäisen viikon jälkeen minulla on tosi hyvät fiilikset. Kolmen kuukauden perehdytys antaa fiksummat lähtökohdat työn aloittamiseen uudessa paikassa – ja toimistolle oli helppo tulla, kun puolet työntekijöistä oli jo tuttuja.”

Osaajia ei löydy koulun penkiltä

LeaseGreen on erikoistunut suurten kiinteistöjen vaativiin energiatehokkuushankkeisiin. Yhtiö kasvaa vahvasti, ja tarvitsee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Haasteena on, että teknisen puolen osaajista on pulaa.

”Me vastaamme asiakkaiden tarpeisiin kouluttamalla itse energiatehokkuuden osaajia. Minkään koulun penkiltä ei löydy suoraan sellaisia osaajia, joilla olisi tarvittava kokonaisnäkemys näistä asioista”, Ari Taiponen sanoo.

Aiemmin Ari Taiponen on keskittynyt työpaikkahaastatteluissa haastateltavan tekniseen osaamiseen. Nyt huomio keskitettiin motivaatioon ja asenteeseen.

”Jäin miettimään sitä, mikä merkitys jollain tietyllä teknisellä osaamisella loppujen lopuksi on, kun ajatellaan pärjäämistä tällaisessa työssä. Jos ihmisellä on kykyä ja halua oppia, hän ottaa nopeasti kiinni mahdollisen teknisen etumatkan – ja menee ohikin.”

Taiposen mukaan oli positiivinen sattuma, että Academyn koulutukseen valikoitui enemmän naisia kuin miehiä. Uudet työntekijät vahvistavat naisten osuutta LeaseGreenissä.

Academyn kurssille osallistunut Annele Ronkainen (kuvassa keskellä), 26, vahvistaa nyt LeaseGreenin suunnittelutiimiä. Ensimmäiset työviikot ovat vahvistaneet energiatehokkuusasiantuntija Ronkaisen käsitystä siitä, millainen yritys LeaseGreen on: dynaaminen ja fiksusti kasvava.

Energiatehokkuuden asiantuntijana Ronkainen keskittyy nimenomaan teollisuuden hankkeisiin, joissa hän pääsee hyödyntämään aiemmin Aalto-yliopistossa lukemaansa voimalaitostekniikkaa ja energiataloutta.

”Teollisuuden hankkeet ovat tosi vaihtelevia. Lämmön talteenottoratkaisut ovat siellä isoja, ja niihin on siistiä päästä syventymään kunnolla.”

”On hienoa päästä näkemään, miten paljon päästöt pienenevät minun suunnittelemieni toimenpiteiden avulla. Sillä on minulle iso merkitys”, Ronkainen sanoo.

Hyvä energia tarttuu

Uudenlaista toimintamallia omalla alallaan edustavan LeaseGreenin oli helppo lähteä yhteistyöhön uudella tavalla toimivan koulutusyrityksen kanssa.

”Olemme sitoutuneet kasvattamaan Academysta meille tulleet henkilöt toimialan huippuosaajiksi”, Ari Taiponen sanoo.

Taiponen näkee, että työntekijöiden täsmäkouluttaminen tietyn yrityksen tarpeisiin tuo työmarkkinoille kaivattua joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia.

Käytännössä useimmat LeaseGreenin uusista työntekijöistä ovat työskennelleet jollakin alalla, joka on sivunnut energiatehokkuutta. Joukossa on kauppatieteilijöitä, prosessi- ja ympäristötekniikan insinöörejä sekä sähkö- ja kuljetusalan osaajia. Kaikki tuovat oman osaamisensa mukanaan.

”On tosi arvokasta, että saamme tiimeihin mukaan eri taustoista tulevia osaajia. Uskon, että näin saadaan uutta näkemystä ja uusia oivalluksia koko alalle”, Ari Taiponen sanoo.

Taiposen mukaan uusien työntekijöiden innostus on tuonut uutta buustia koko työyhteisöön.

”Heillä on niin paljon motivaatioita ja energiaa, että se ei voi olla tarttumatta muihinkin. He ovat teräviä ja uskaltavat kysyä myös niitä tyhmiä kysymyksiä, jotka kehittävät koko organisaatiota.”

Lisätietoja

Ari Taiponen
Johtaja, elinkaaripalvelut, laatu ja kehitys
LeaseGreen Suomi Oy
+358 50 410 9917
ari.taiponen@leasegreen.com

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
LeaseGreen Group Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@leasegreen.fi

Takaisin ylös