lg_icons

Kiinteä kertahintaurakka

Investointi, jonka asiakas rahoittaa omilla pääomillaan. Maksetaan projektin valmistumisen jälkeen.

lg_icons

Kuukausihintaurakka

LeaseGreenin rahoittama osamaksu- tai palvelusopimus, jonka kustannukset asiakas maksaa osittain tai jopa kokonaan kuukausittain projektin tuottamilla säästöillä. Parhaissa tapauksissa säästöt kohoavat suuremmaksi kuin kuukausimaksut.

lg_icons

Elinkaaripalvelut

Projektin valmistumisen jälkeen tuotettava palvelu, joka varmistaa projektin kuluessa rakennetun järjestelmän virittämisen huippukuntoon. Erillinen sopimus, joka liitetään tyypillisesti varsinaisen urakkasopimuksen liitteeksi.

Parhaimmillaan kiinteistön energiatehokkuus on investointi, joka maksaa itse itsensä. Alkuinvestointi on suuri, mutta se tarjoaa moninkertaisen tuoton esimerkiksi kiinteistösijoitusten tavanomaiseen tuottoon verrattuna.

Jonni Ahonen, Toimitusjohtaja

Asiakkaan ja palveluntarjoajan sopimus on onnistuneen energiaremontin selkäranka. LeaseGreenin sopimusmallit räätälöidään aina niin, että ne varmistavat asiakkaan edun ja projektin sujuvan toteutuksen.

Käyttämämme sopimusmallit voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: kiinteään kertahintaurakkaan, kuukausihintaurakkaan ja elinkaaripalveluihin. Kaikkia sopimustyyppejämme yhdistää pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen. Pyrimme kokoamaan sopimukseen kaikki projektin konseptointi- ja kartoitusvaiheessa esille nousseet keskeiset asiat ja minimoimaan lisätöiden määrän.

Läpinäkyvyys tarjoaa realistisen näkymän projektin kokonaiskustannuksiin ja varmistaa töiden sujuvan etenemisen. Sopimuksen yksityiskohdista ei tarvitse neuvotella projektin kuluessa, kun kaikki mahdolliset seikat on laskettu mukaan kokonaisuuteen. Sopimuksissa määritellään muun muassa:

  1. Yhteistyön viitekehys ja tavoitteet
  2. Suoritusaika ja viivästyssakot
  3. Takuuaika ja luovutus
  4. Maksuehdot
  5. Vahingonkorvausvastuu
  6. Vakuutukset ja vakuudet
Takaisin ylös