Pormestari Jan Vapaavuori on käynnistänyt kilpailun siitä, kuka kehittää kestävän ratkaisun hiilen korvaamiseksi Helsingin lämmittämisessä. Asiasta on tehty aiemmin useita ansiokkaita selvityksiä, mutta ne ovat keskittyneet energian tuotantoon.

Energian kysynnän eli lämpöä tarvitsevien taloyhtiöiden ja toimitilakiinteistöjen näkökulma on jäänyt sivuosaan, vaikka energiatehokkuuden potentiaali pitäisi selvittää ensimmäisenä. Jos sitä ei tehdä, helsinkiläiset joutuvat maksamaan tarpeettoman suuren hinnan investoinneista uuteen hiilivapaaseen tuotantoon.

Kustannukset pysyvät kohtuullisina, kun Helsinki ottaa energian käyttäjät mukaan muutokseen. Investointien tarve pienenee, jos

  • Ilmanvaihdon hukkalämmöt otetaan talteen
  • Talojen patteriverkostot tasapainotetaan
  • Kiinteistöjen automaatioastetta nostetaan
  • Mahdollisimman monet taloyhtiöt ja toimitilakiinteistöt ryhtyvät tuottamaan energiaa omalla tontilla lämpöpumppujen avulla
  • Lämpöpumppujen sähkö hankitaan vähäpäästöisistä lähteistä
  • Talojen katoille asennetaan aurinkosähköpaneelit

Ilmanvaihdon lämmön talteenotto on yleisesti käytössä vasta vuoden 2005 jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä. Toinen suuri mahdollisuus on kiinteistökohtainen energiantuotanto lämpöpumppujen avulla.

Kaikki Helsingin rakennukset eivät voi siirtyä maalämpöön, koska varsinkin kantakaupungin alla on runsaasti maanalaisia tiloja. Arviomme mukaan maalämmön voisi kuitenkin toteuttaa jopa joka kolmanteen kiinteistöön.

Energian käyttäjien investoinnit voidaan maksaa energiatehokkuuden tuottamilla säästöillä. Ne pienentävät tuntuvasti myös Helsingin tulevien energiainvestointien suuruusluokkaa.

Kestävin ratkaisu löytyy, kun energian käyttäjät otetaan mukaan muutokseen ja polttotekniikasta luovutaan kokonaan. Kaukolämmöstä tulee keskustalämpöä, joka tuotetaan suurilla merivesilämpöpumpuilla.

Kirjoittaja Tomi Mäkipelto on LeaseGreenin toimitusjohtaja. LeaseGreen on suurten kiinteistöjen ja teollisten prosessien energiatehokkuuteen erikoistunut cleantech-palveluyhtiö.