Tieto lisää viihtyvyyttä

LeaseGreen
Veripalvelu ja LeaseGreen ovat kehittäneet järjestelmän, joka tuo kiinteistön sisäilmaolosuhteet helposti kiinteistön käyttäjien näkyville. Samalla se lisää viihtyvyyttä ja parantaa työhyvinvointia.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun Kivihaantien työntekijöiden ei tarvitse enää murehtia, toimiiko kiinteistön ilmanvaihto suunnitellusti tai onko sisäilma kunnossa. Sen sijaan he voivat tarkistaa kiinteistössä sijaitsevilta näytöiltä, millaiset olosuhteet kiinteistössä on.

”Sisäilmaolosuhteista kertominen on osa vastuullisuutta. Se tarkoittaa, että pidämme huolta asioista ja henkilökuntamme hyvinvoinnista”, kertoo Veripalvelun kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Toni Astala (kuvassa).

Sisäilmaolosuhteista ja sisäilmasta keskustellaan monilla työpaikoilla ahkerasti, eikä Veripalvelu ole poikkeus. Siksi Astala on halunnut tuoda sisäilmaolosuhteet nähtäväksi myös kiinteistön käyttäjille – helposti ja ymmärrettävässä muodossa.

LeaseGreen toteutti Veripalvelun Helsingin Kivihaassa sijaitsevaan kiinteistöön laajan energiaremontin syksyllä 2017. Tavoitteena oli parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja säästää energiaa. Sitä seurasi kehityshanke, jossa haluttiin nostaa kiinteistön eri tilojen olosuhteet näkyville.

Monien toimistokiinteistöjen aulanäytöillä kerrotaan kiinteistön energiansäästöstä tai sen tuottamasta aurinkoenergiasta. Sisäilmaolosuhteet nostetaan esille selvästi harvemmin.

”Olen huomannut, että kiinteistön omistajien ja käyttäjien on hankala keskustella sisäilmaolosuhteista, jos tavoitearvot eivät ole kaikille selkeitä ja olosuhteiden hyvyys perustuu yksittäisten ihmisten tuntemuksiin”, kertoo kehityshanketta vetänyt digitalisaation asiantuntija Johanna Tainio LeaseGreenistä.

”Meille energiatehokkuusprojekteissa on aina kyse myös olosuhteiden laadusta. Suunnittelemme ja toteutamme projektit niin, kiinteistön käyttäjien olosuhteet pysyvät viihtyisinä ja turvallisina. Siksi näiden asioiden tuominen esille on meille tosi luontevaa.”

Sisäilmaolosuhteista kertova järjestelmä parantaa työviihtyvyyttä. Kun työntekijät pystyvät itse helposti tarkistamaan, onko kaikki sisäilmastossa kunnossa, asiaa ei tarvitse murehtia sen enempää. Työviihtyvyyden parantaminen on Toni Astalan mielestä nimenomaan se syy, jonka takia olosuhteiden tuominen esille on tärkeää.

”Nyt jokainen voi tarkistaa vaikka lounaalle tullessaan, että sisäilma-asiat ovat kunnossa.”

Kehityshankkeen seurauksena Veripalvelun Kivihaantien kiinteistön olosuhteita mittaroidaan aiempaa tarkemmin, ja ne tuodaan kiinteistön käyttäjien näkyville iPadeilla, ruokalan edustalla ja pian myös aulanäytöllä.

Järjestelmä kerää dataa kiinteistön sisäilmaolosuhteista olemassa olevan rakennusautomaatiojärjestelmän ja LeaseGreenin toimittamien uusien langattomien anturien avulla. Seurattavia suureita ovat sisäilman lämpötila, hiilidioksidipitoisuus ja kosteusprosentti. Lämpötilaa mitataan 109 pisteessä eri puolilla kiinteistöä, hiilidioksidia 39 pisteessä ja kosteusprosenttia 29 pisteessä.

”On tosi hyvä, että hiilidioksidipitoisuus ja lämpö mitataan ja kerrotaan erikseen. Kosteus ei ole minusta niin tärkeä, koska talvella ilma on aina rutikuiva. Osassa vastaavia sovelluksia ilmanlaatu on ilmoitettu vain yhdellä sanalla tai keskiarvona”, Toni Astala kertoo.

Veripalvelun Kivihaantien kiinteistö on rakennettu vaiheittain vuosien 1970 ja 1990 välillä. Rakennusten pinta-ala on kaikkiaan noin 19 000 m2, ja niissä työskentelee yhteensä noin 450 Veripalvelun työntekijää ja alivuokralaista. Kiinteistön omistaa ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Hemfosa Fastigheter Ab.

Hyvässä sisäilmastossa ei ole vetoa

Suomalaisten rakennusten sisäilmasto luokitellaan tavallisesti kolmeen eri luokkaan (S1–S3), joille on kullekin määritelty tietyt tekniset tavoitearvot. Näistä S1 tarkoittaa erinomaista, S2 hyvää ja S3 tyydyttävää. Veripalvelun Kivihaan kiinteistössä tavoitteena on hyvä sisäilmasto eli S2, kuten toimistorakennuksissa yleensäkin.

Luokituksessa määriteltyjä teknisiä tavoitearvoja ovat muun muassa tilojen lämpötila, ilman hiilidioksidipitoisuus ja ilman liikenopeus.

”Kyse ei ole yksittäisistä lämpötiloista, vaan niin sanotusta operatiivisesta lämpötilasta. Siksi laskemme lämpötiloista keskiarvoja, joita sitten vertaamme tavoitearvoihin”, Johanna Tainio kertoo.

Tarkoituksena on, että oleskelutiloissa on määriteltyinä käyttöaikoina terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto kaikissa tavanomaisissa sääolosuhteissa ja käyttötilanteissa. Sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle haitallisia kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyteen vaikuttavia hajuja. Myös sisäilman kosteuden pitää pysyä määritellyissä rajoissa.

Liikennevaloista näkee olennaisen

Veripalvelun Toni Astalalle oli projektin alusta alkaen tärkeää, että sisäilmaolosuhteista kerrotaan kiinteistön käyttäjille niin, että kaikki ymmärtävät mistä on kyse.

Tätä varten Kivihaantien järjestelmään kehitettiin liikennevaloista tutut värikoodit. Väri on vihreä, kun sisäilmasto täyttää 90–100-prosenttisesti S2-sisäilmaluokan tavoitearvot. Kun tavoitteet ovat toteutuneet 80–90-prosenttisesti, tila näkyy oranssina. Punaiseksi väri muuttuu, jos alle 80 prosenttia tavoitteista on toteutunut.

”Punainen väri on samalla suora indikaatio siihen, että kiinteistöhuollon pitää viimeistään tarttua asiaan. Oranssilla värillä näkyvät asiat otetaan myös seurantaan”, Astala sanoo.

Käyttäjiä on ajateltu myös siinä, että järjestelmä on rakennettu kiinteistöstä otetun ilmakuvan päälle. Ilmakuvasta kiinteistön eri osat hahmottuvat helpommin kuin pohjapiirroksesta, joka voi olla osalle käyttäjistä turhan tekninen.

Järjestelmässä näkyy kiinteistön sisäilmaolosuhteiden keskiarvo. Lisäksi olosuhteita voi tarkastella kerroksittain, rakennuksen eri osien ja alueiden mukaan sekä tilakohtaisina trendeinä eri ajanjaksoilla. Rakennuksen sisäisten olosuhteiden ohella näytöltä näkyvät myös sää ja sääennuste.

Käyttäjät jatkavat kehittämistä

Marraskuun lopussa järjestelmä esiteltiin henkilökunnalle. Vastaanotto oli kiinnostunut ja innostunut.

Kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Toni Astala on tyytyväinen pilottihankkeen lopputulokseen.

”Järjestelmä on nyt siinä pisteessä, että omat ajatukseni ovat jo pitkälti mukana. Seuraava askel on kehittää sitä edelleen käyttäjien kokemusten ja toiveiden perusteella”, Astala kertoo.

”Minusta on ollut hienoa olla mukana kehittämässä ja rakentamassa tällaista järjestelmää sen sijaan, että olisimme ostaneet joltakin toiselta toimittajalta valmiin järjestelmän. Olemme päässeet tekemään tästä juuri meidän tarpeisiimme sopivan.”

Yhteistyö LeaseGreenin kanssa on sujunut Toni Astalan mielestä erinomaisen hyvin. Astala arvostaa myös sitä, että kehityshanke ei ole aiheuttanut Veripalvelulle kustannuksia.

LeaseGreenille projekti on ollut ”tosi mielenkiintoinen”.

”Me keräämme kaikista kiinteistöistä dataa itseämme ja laadun varmistamista varten. Nyt olemme päässeet miettimään kiinteistön käyttäjien kanssa, miten tätä dataa voidaan tuoda heille näkyväksi. Meille luonteva insinöörimäinen esitystapa ei ole aina se paras”, Tainio kertoo.

Molemmat näkevät järjestelmässä vielä paljon mahdollisuuksia.

”Kiinteistökehityksen digitalisoituminen tuo meille koko ajan uusia mahdollisuuksia. Menetelmää pitää tarkentaa, ja antureita voi tarvittaessa lisätä”, Astala sanoo.

Ensimmäisenä toivelistalla saattaa olla järjestelmään integroitu palautekanava. Sitä kautta kiinteistön käyttäjä voisi laittaa jostakin tilasta suoraan viestiä kiinteistöhuoltoon.

Kiinteistön käyttäjien lisäksi järjestelmä palvelee myös kiinteistöhuoltoa. Periaatteessa sama data on ollut käytössä jo aikaisemminkin, mutta nyt se on nyt aiempaa selkeämmässä muodossa.

”Kun mittausdataa tulee sadoista pisteistä, yksittäisten poikkeaminen etsiminen on työlästä ja vie aikaa. Liikennevalot helpottavat poikkeaminen huomaamista ja niiden merkittävyyden arviointia.”

Astala myöntää haaveilevansa jo siitä, että sama järjestelmä saataisiin käyttöön kaikkiin Veripalvelun toimitiloihin ympäri Suomea.

”Olisi tosi hienoa, että näkisin samalta näytöltä meidän kaikkien tilojen sisäilmaolosuhteet yhdellä silmäyksellä, kun haen aamukahvia ja ryhdyn päivän töihin.”

Takaisin ylös